CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Zahraniční obchod

Obsahová náplň

Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat. Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro podnikové plánování, či finanční analýzu.

Cíl: Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem s využitím četných příkladů, seznámit se s ekonomickou podstatou účetních transakcí a získat orientaci v tom, kde se v účetních výkazech, rozvaze a výsledovce, objevila čísla zachycovaná v průběhu roku v účetnictví.

Obsah:

 • Systém účetnictví a jeho využitelnost v podnikové praxi
 • Nejvýznamnější metodické prvky účetnictví
 • Oceňování
 • Tvorba a užití opravných položek
 • Odpisování
 • Tvorba a užití rezerv
 • Časové rozlišení
 • Účetní principy
 • Jak se odráží v praktickém účtování
 • Základní předpoklady účetnictví
 • Účetnictví jako systém s přednostmi a nedostatky
 • Dlouhodobá aktiva
 • Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva
 • Účetní a daňové odpisy
 • Oběžná aktiva
 • Materiál, nedokončená výroba, zboží
 • Pohledávky, zálohy, dohadné účty
 • Finanční majetek
 • Opravné položky
 • Vlastní kapitál
 • Základní kapitál a fondy
 • Rozdělování zisku
 • Cizí zdroje
 • Rezervy
 • Závazky, zálohy, dohadné účty
 • Bankovní úvěry
 • Náklady a výnosy
 • Kdy je o nich účtováno
 • Jak se liší od výdajů a příjmů peněz
 • Účetní výkazy
 • Hospodářský výsledek ve výsledovce a rozvaze
 • Návaznost účtování na účetní výkazy

Metody výuky: Interaktivní výklad, příklady z praxe, praktická cvičení a výpočty, řízená diskuze.

Lektor:
Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D., ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a interim finanční ředitelka ve firmách různých oborů a velikostí, nejčas

Termíny kurzů

23.04.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)