Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby

Základní informace
 • Termín kurzů: 07.02.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 287 Kč (1 890 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1901380 - 1 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 190138A - 3 591 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190138B - 5 103 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190138C - 6 426 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. Odpolední část programu bude zaměřena na oblast hmotného a nehmotného majetku.

Cílová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

Ve znění zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 254/2017 Sb. včetně účinnosti jednotlivých změn, případně schválených novel pro rok 2019:

 • předmět daně z příjmů fyzických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování,
 • úplatné a bezúplatné příjmy osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození, vazba na daňové a nedaňové výdaje, zásady pro jejich uplatňování,
 • příjmy ze samostatné činnosti, zásady zařazování příjmů do této skupiny, uplatňování skutečných výdajů a výdajů paušálních v roce 2018 včetně případných schválených změn pro rok 2019, stanovení dílčího základu daně,
 • daň stanovená paušální částkou,
 • kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, uplatňování daňových výdajů k těmto příjmům, stanovení dílčích základů daně,
 • příjmy spoluvlastníků, rozdělování příjmů na spolupracující osoby, příjmy z rodinného závodu a z rodinné fundace,
 • úpravy základu daně při změně vedení evidence, případně jiného způsobu uplatňování výdajů, přerušení a ukončení činnosti,
 • daňové povinnosti v souvislosti s úmrtím,
 • problematika pohledávek při vedení účetnictví, daňové evidence a u paušálů,
 • prodej závodu, vklad závodu do obchodní společnosti, prodej obchodního podílu,
 • vypořádací podíl, vazba na zákon o obchodních korporacích,
 • nezdanitelné části základu daně, pravidla pro jejich uplatňování,
 • slevy na dani, daňové zvýhodnění, podmínky pro uplatňování daňových slev a bonusů.

Lektor:
Ing. Jan Vorlíček

Termíny kurzů

07.02.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)