Ostrava - Mariánské Hory

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150 hod (rekvalifikace MPSV ČR)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rekvalifikace je zaměřena na přímou obslužnou péči, osobní asistenci a volnočasové aktivity. Vzdělávací program vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Absolvováním rekvalifikačního kurzu splníte podmínku MPSV ČR k uplatnění se v sociálních službách, obdržíte certifikát s celostátní platností.

V rámci kurzu absolvujete praxi, kterou Vám zajistí Středisko vzdělávání s.r.o.

Kvalifikační a vstupní předpoklady: min. základní vzdělání

Rozsah: 150 hodin (102 hod. teorie + 48 hod. praxe) + zkouška Výstupní doklad: Osvědčení s názvem: „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ – celostátně platné

Akreditace MPSV ČR: 2015/0208-PK

Cílová skupina

Kurz je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří budou pečovat o seniory, handicapované osoby, mentálně postižené a osoby všech věkových kategorií.

Znalosti a dovednosti využijete při poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech a v sociálních zařízeních (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, charity, denní a týdenní stacionáře a další zařízení sociálních služeb).

Rekvalifikanti nemusí mít žádné praktické zkušenosti v daném oboru.

Obsahová náplň

 1. Kvalita v sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb
 2. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace
 3. Psychologie
 4. Psychopatologie
 5. Somatologie
 6. Ochrana zdraví
 7. Prevence vzniku závislosti osob na soc. službě
 8. Sociálně právní minimum
 9. Metody sociální práce
 10. Etika, lidská práva, důstojnost
 11. Základy péče o domácnost
 12. Péče o nemocné
 13. Péče o hygienu
 14. Základy hygieny
 15. Psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění
 16. Problematika zdravotního postižení
 17. Prevence týrání a zneužívání osob
 18. Krizová intervence
 19. Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba
 20. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 21. Odborná praxe

Lektor:
zkušený a odborný tým lektorů z Vyšší odborné školy zdravotnické a odborníci z praxe (sociálních zařízeních)

Typ a platnost osvědčení:
Akreditace MPSV ČR, Osvědčení s celostátní platností

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

30.11.2020 - 08.02.2021

Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30)

Přihlásit se
15.01.2021 - 16.04.2021

Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)

Přihlásit se
18.01.2021 - 24.03.2021

Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30)

Přihlásit se
26.02.2021 - 21.05.2021

Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)

Přihlásit se
03.03.2021 - 03.05.2021

Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30)

Přihlásit se
12.04.2021 - 07.06.2021

Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30)

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ul. Potoční 1091, Frýdek-Místek, 738 01 Frýdek-Místek

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)