Změny a novinky v daních a účetnictví 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem seminářeje seznámení účastníků s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2019. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2018, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Cílová skupina

finanční účetní, daňoví a ekonomičtí poradci, manažeři atd.

Obsahová náplň

Výklad bude zaměřenzejména následující problematiku:

  • schválené či očekávané změny v daních z příjmů(změna ve vymezení základního investičního fondu, úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a další),
  • očekávané velké změny v zákoně o DPH(definice poukazu, samostatné stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového či víceúčelového poukazu a související okamžik uskutečnění plnění, vymezení okamžiku zdanitelného plnění u plnění souvisejících s nájmem nemovité věc, otázka doručování daňových dokladů, změna u souhrnných daňových dokladů, úprava zaokrouhlovacího pravidla, vymezení ceny obvyklé pro účely DPH a její vliv na stanovení základu daně ve speciálních případech, oprava základu daně a daně u nedobytné pohledávky, změny v osvobozených plněních, úprava odpočtu v případě vyšších oprav nemovitých věcí, rozšíření odpočtu při registraci plátce, změny při podávání dodatečných přiznání a další)
  • očekávané změny dalších daňových zákonů, např. daňového řádu, zákona o evidenci tržeb (rozšíření povinnosti evidovat tržby vč. podmínek a termínů účinnosti, evidování tržeb v nově navrženém zvláštním režimu, související změny v DPH – přeřazení určitých služeb do 10% sazby DPH), zákona o dani z hazardních her (úprava základu daně a přepočtu cizích měn na Kč), a souvisejících předpisů (novelizace vyhlášky č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí)
  • očekávané změny v účetních předpisech(v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech, vše dle vývoje legislativy)

a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s předchozím stavem.

Posluchači obdrží podkladové materiály. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů.

Lektor:
RNDr.Ivan BRYCHTA, daňový poradce

Termíny kurzů

21.11.2018

začátek v 9,00 hodin

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Martin Bauer
mobil:
+420 722 546 *** Zobrazit

e-mail:
seminare.ekonomika@... Zobrazit


Adresa
Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubic Pardubice, T-STRING a.s.

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 722 546 *** Zobrazit

mobil:
+420 722 546 *** Zobrazit

e-mail:
novatis11@... Zobrazit

web: www.seminare-pardubice.cz

Adresa
NOVATIS s.r.o.
Masarykovo náměstí 1484, Pardubice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)