Zákon o DPH v předpokládaném znění roku 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

PROGRAM: Seminář je zaměřen na uplatňování zákona o DPH ve znění, které se předpokládá v průběhu roku 2019. Budou zmíněny nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší a to na příkladech z praxe. Pozornost bude věnována aktuálním stanoviskům GFŘ a dotazům posluchačů.

Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Legislativní vývoj u DPH
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
 • Upřesnění vymezení některých pojmů (osoba povinná k dani, úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost)
 • Místo plnění u zboží a služeb
 • Zdaňování záloh (§ 20a ZDPH)
 • Daňové doklady a povinnost jejich doručování v roce 2019
 • Základ daně a jeho oprava včetně změn plánovaných na rok 2019
 • Sazby daně a jejich plánované změny
 • Plnění osvobozená od daně (např. dodání nemovitých věcí)
 • Změny u nájmu pro rok 2019
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změny pro rok 2019
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Služby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2018)
 • Nárok na odpočet daně a jeho prokazování
 • Úprava a vyrovnání odpočtu daně (zničení, ztráta, odcizení majetku)
 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. „dobré víry“ pro rok 2019
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem plnění, jaká přijmout opatření na vyhnutí se ručení + omezení ručení při platbě na zahraniční účet pro rok 2019
 • Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení, sankce v souvislosti s KH včetně novinek pro rok 2019
 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením
 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019
 • Další aktuality u DPH

Lektor:
Ing. Roman Škaloud odborný rada, Oddělení nepřímých daní Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, dlouholetý zkušený lektor

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Lenka Šamanová
tel:
+420 777 038 *** Zobrazit


Adresa
DŮM TECHNIKY, Náměstí Republiky 2686, Pardubice

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 466 657 *** Zobrazit

mobil:
+420 777 038 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.inakademia.cz

Adresa
InAkademia s.r.o.
náměstí Republiky 2686, Pardubice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)