Dvoudenní přípravný seminář před zkouškou Manažer BOZP (39-005-T)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Dvoudenní přípravný seminář před autorizovanou zkouškou Manažer BOZP. Tento seminář pomůže odborně způsobilým osobám k zajišťování úkolů v prevenci rizik, aby se připravily na autorizovanou zkoušku profesní kvalifikace 39–005-T Manažer BOZP. Účast na tomto semináři však NENÍ podmínkou na účasti u zkoušky.

Cílová skupina

Dvoudenní přípravný seminář před autorizovanou zkouškou Manažer BOZP. Tento seminář pomůže odborně způsobilým osobám k zajišťování úkolů v prevenci rizik, aby se připravily na autorizovanou zkoušku profesní kvalifikace 39–005-T Manažer BOZP. Účast na tomto semináři však NENÍ podmínkou na účasti u zkoušky.

Obsahová náplň

Informace o kurzu Seminář je určen pro držitele osvědčení z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Po absolvování zkoušky u autorizované osoby získá uchazeč profesní kvalifikaci Manažer BOZP podle národní soustavy kvalifikací.

1. den

Evropské právo se zaměřením na BOZP. Rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 89/391/EEC o zavádění opatření pro zlepšení BOZP. Dílčí evropské směrnice BOZP a jejich aplikace v české legislativě. Vazby mezi jednotlivými druhy právních předpisů a technických norem v legislativě ČR. Národní politika BOZP v ČR. Národní akční program BOZP na léta 2017 a 2018. Strategické cíle a nástroje realizace. Rada vlády BOZP (působnost Rady a stálé výbory Rady). 2. den

ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu BOZP – Požadavky. ČSN OHSAS 18002 Systémy managementu BOZP – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001. Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Zásady řízení. Všeobecné požadavky, plánování, implementace a provoz, kontrola, přezkoumání systému managementu, provádění interních a externích auditů BOZP. Účastník semináře obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

www.rovs.cz

Lektor:
Mgr. Jaroslav Brácha, Jan Cupák

Termíny kurzů

26.11.2019 - 27.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky, Brno - Žabovřesky

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 724 902 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.rovs.cz

Adresa
ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Maničky 163/7, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)