VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsahová náplň

Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz pro účastníky s menší praxí v oblasti, nicméně může stejně dobře posloužit jako opakování pro zkušenější uživatele. V rámci kurzu však nebudou probírány úplné základy, předpokládá se základní porozumění pojmům a postupům zadávání veřejných zakázek.

Cíl:

 • Předmětem výkladu bude zákonná úprava v podrobnosti nezbytné pro uvedení do problematiky – cílem semináře je seznámit účastníky s českou právní úpravou veřejných zakázek, tj. zejména novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (s výjimkou zvláštních postupů dle části šesté, koncesí a veřejných zakázek v obraně nebo bezpečnosti). Předmětem výkladu také nejsou veřejné zakázky malého rozsahu. Pozornost nebude věnována ani méně častým druhům zadávacího řízení (soutěžní dialog, inovační partnerství)
 • Pozornost bude věnována praktickým zkušenostem, a to jak problémovým otázkám, tak pozitivním ohlasům či příkladům dobré praxe
 • Výklad bude doplněn praktickými příklady a procvičován na kontrolních otázkách a úkolech

Obsah:

 • Aktuální vývoj v oblasti veřejných zakázek, metodiky MMR a ÚOHS, judikatura
 • Zadávací řízení
 • Druhy zadávacích řízení, podmínky jejich použití
 • Uveřejňování
 • Zahájení zadávacích řízení
 • Předběžné oznámení
 • Komunikace v zadávacích řízeních, doručování
 • Průběh zadávacího řízení (model otevřené řízení)
 • Nabídka – podání
 • Otevření obálek s nabídkami
 • Hodnotící komise
 • Posouzení a hodnocení nabídek
 • Ukončení zadávacího řízení – uzavření smlouvy / zrušení řízení
 • Povinnosti uveřejnění informací ex post
 • Kvalifikace
 • Kvalifikace – veřejný zadavatel (jednotlivé skupiny požadavků)
 • Kvalifikace – sektorový zadavatel
 • Prokazování kvalifikace (vč. zvláštních způsobů)
 • Posuzování kvalifikace
 • Zadávací podmínky, jejich obsah a poskytování
 • Podlimitní režim
 • Zjednodušené podlimitní řízení
 • Užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění
 • Podmínky použití
 • Průběh
 • Změny uzavřených smluv na plnění veřejných zakázek
 • Opravné prostředky (námitky, přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudní přezkum)
 • Diskuze a dotazy (průběžně)

Lektor:
Mgr. David DVOŘÁK, LL.M., Ph.D., právník specializující se na právo veřejných zakázek

Termíny kurzů

18.03.2019 - 19.03.2019

1. den 9 - 17 h., 2. den 9 - 16 h.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)