Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy

Základní informace
 • Termín kurzů: 13.05.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 255 Kč (2 690 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1903440 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 190344A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190344B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190344C - 9 146 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních nařízení. Jedná se například o Ukrajinu, Rusko, USA, Turecko, Indii, Srbsko, Kanadu, Japonsko atd. Tento jedinečný seminář proto přináší výklad dvoustranných smluv včetně upozornění na odlišnosti od evropských koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení. Jen některé smlouvy se vztahují na zdravotní pojištění, bude proto vysvětlena problematika těchto smluv a rozsah nároků osob, na které se tyto smlouvy z hlediska zdravotního pojištění vztahují. Přednáška obsahuje detailní výklad jednotlivých smluv o sociálním zabezpečení a bude doplněna příklady z jednotlivých bilaterálních smluv. Zaměstnavatelé také musí řešit situace, kdy zaměstnávají cizince z nesmluvních států, nebo naopak české zaměstnance do těchto států vysílají. Účastníci budou také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů pro rok 2019, výsledky koordinačních výborů a aktuální české i zahraniční judikatury.

Výklad bude zaměřen na smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se státy, s nimiž má Česká republika smlouvy o sociálním zabezpečení a jejich porovnání se státy, které jsou z pohledu sociálního zabezpečení bezesmluvní.

Cílová skupina

Seminář se zabývá specificky dvoustrannými smlouvami o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi a smlouvami o zamezení dvojího zdanění s těmito zeměmi, jakož i vztahy se státy, s nimiž žádnou dvoustrannou smlouvu Česká republika nemá. Je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany z třetích států nebo zaměstnance do těchto zemí vysílají.

Obsahová náplň

9:00–11:00 – Sociální zabezpečení – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení – Tomáš Novotný

 • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,
 • dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
 • určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
 • dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění,
 • účast na pojištění u cizinců z nesmluvních států, pojištění vyslaných pracovníků do bezesmluvních států v ČR.

11:30–13:00 – Zdravotní pojištění – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení – PhDr. Mgr. Adam Ander

 • účast na zdravotním pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (bezesmluvní státy),
 • dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na zdravotním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
 • rozbor jednotlivých mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení z pohledu zdravotního pojištění,
 • nárok na zdravotní péči v ČR a ve smluvních státech.

13:45–16:00 – Daňová problematika – Mgr. Magdaléna Vyškovská

 • občan třetího státu a jeho daňová rezidence,
 • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly),
 • porovnání ustanovení vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • příjmy členů statutárních orgánů v ČR ze smluvních a nesmluvních států (kdy se použije sazba srážkové daně 35 % a kdy 15 %),
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů ze třetích států a omezení možností odpočtů některých slev na dani a nezdanitelných položek,
 • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
 • zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,
 • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
 • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců) podle toho, zda se jedná o stát, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění či nikoliv,
 • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců.

Lektor:
PhDr. Mgr. Adam Ander

Termíny kurzů

13.05.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)