Kontrola a audit hospodaření s majetkem

Základní informace
 • Termín kurzů: 07.02.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 390 Kč (1 975 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1906310 - 1 975 Kč + DPH Základní cena, kód: 190631A - 3 753 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190631B - 5 333 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190631C - 6 715 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a v dalších subjektech a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu hospodaření.

Obsahová náplň

Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy.

 • předpisy pro veřejnou správu a ochrana vlastnictví v občanském zákoníku,
 • příklady nedostatků zjišťovaných na úseku hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,
 • pohledávky a úroky z prodlení v občanském zákoníku,
 • pohledávky za zaměstnanci v důsledku vzniku škody,
 • příjmy z pronájmu nebytových prostor,
 • povinnosti na úseku inventarizace v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce o inventarizaci majetku a závazků,
 • postup interního auditu a kontroly na úseku majetku,
 • příklady dotazníků k internímu auditu, vnitřní i veřejnosprávní kontrole,
 • zhodnocení vnitřního kontrolního systému,
 • doporučení k ochraně majetku a snížení rizik.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Termíny kurzů

07.02.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)