Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)

Základní informace
 • Termín kurzů: 23.04.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 451 Kč (2 025 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1906430 - 2 025 Kč + DPH Základní cena, kód: 190643A - 3 848 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190643B - 5 468 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190643C - 6 885 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři si uvědomíte, co fundraisingové aktivity znamenají z pohledu účetnictví a jak se zobrazí v účetní závěrce neziskové organizace. Zjistíte, jak se fundraisingové aktivity promítnou při výpočtu daně z příjmů a v jakých případech mohou přinést organizaci povinnost platit daň z příjmů. Na konkrétních příkladech vám bude ukázáno zaúčtování a promítnutí v dani z příjmů, budete upozorněni i na případné dopady do daně z přidané hodnoty či daně silniční a budete též upozorněni na nutnou smluvní či jinou dokumentaci.

Seminář se bude věnovat separátně darování a dalším druhům bezúplatného nabytí (dotace, dědictví), dále pak různým druhům prodeje služeb a prodeje předmětů, ať již nakoupených, získaných darem nebo vyrobených ve vlastní dílně, bude se též věnovat různým druhům prodeje – trhy, internet, aukce či dražba. Bude probráno využití veřejné sbírky pro různé fundraisngové aktivity. Budou prodiskutovány možnosti realizace benefiční koncertů, plesů a dalších akcí, benefiční prodejů, aukcí a dražeb, využití crowdfundingových portálů apod.

Cílová skupina

Finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

Metody fundraisingu a jejich dopad do účetnictví, daně z příjmů a DPH.

Darování:

 • jaké dary lze poskytnout, tedy jaké druhy darů rozlišujeme – peněžní x nepeněžní, účelové x neúčelové, investiční x neinvestiční,
 • dokumenty provázející poskytnutí daru – smlouva, potvrzení o poskytnutí daru apod.,
 • dárci – podnikatel, rozpočtová či příspěvková organizace, nezisková organizace atd. – mohou uplatnit daňové zvýhodnění při poskytnutí daru, jaké jsou podmínky daňového zvýhodnění a jak se stanovuje,
 • jak se přijatý dar projeví v účetnictví neziskové organizace,
 • jak se přijatý dar projeví ve zdanění daní z příjmů neziskové organizace v případě, kdy jde či nejde o veřejně prospěšného poplatníka,
 • možné účetní a daňové režimy pro různé druhy darů,
 • evidence darů v neziskové organizaci – co je a není nutné, co je doporučená praxe.

Jiné formy bezúplatného nabytí:

 • dotace – účtování a zdanění, dlouhodobý majetek nabytý z dotace,
 • dědictví – účtování dědictví ve formě dlouhodobého majetku, drobného majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, atd. – daňové dopady na daň z příjmů,
 • majetkové vyrovnání s církvemi.

Veřejná sbírka (bezúplatné i úplatné plnění):

 • kdy je veřejná sbírka dle zákona nutná, jak se zřizuje a jaká jsou základní pravidla,
 • sbírka formou bezúplatných plnění – pokladničky, bankovní účet,
 • sbírka formou úplatných plnění – prodej předmětů, prodej vstupenek,
 • jaké jsou dopady prodeje předmětů a prodeje vstupenek na daň z příjmů, DPH a EET bez veřejné sbírky a s veřejnou sbírkou.

Úplatná plnění (prodeje předmětů, aukce, dražby, vstupné, tomboly,…):

 • vstup na benefiční akce,
 • poskytování různých druhů služeb,
 • benefiční prodej předmětů – nakoupeného zboží, předmětů vyrobených ve vlastní dílně, předmětů přijatých darem,
 • prodej formou aukce či dražby (vyvolávací cena x konečná cena, kupní cena věci x dar),
 • prodejní a darovací portály,
 • je to reklama nebo poděkování dárci?

Dotazy a odpovědi.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Termíny kurzů

23.04.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)