Daňová kontrola transferových cen v současné praxi

Základní informace
 • Termín kurzů: 28.05.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 134 Kč (2 590 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1903620 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 190362A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190362B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190362C - 8 806 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři si na základě úvodního přehledného výkladu problematiky a následně formou řešení modelové daňové kontroly (tj. na simulaci detailně zpracované konkrétní situace) ukážete, jak můžete, jako zástupce daňového subjektu, úspěšně přistoupit ke kontrole převodních cen, zahájené správcem daně. Seminář se bude týkat nejnovější správní praxe při vedení kontroly a bude objasňovat zájmy a povinnosti poplatníka, poradce a správce daně. Zvolená forma případové studie poukáže na optimální způsoby a formy spolupráce a argumentace. Lektoři operativně začleňují do výkladu své rozsáhlé zkušenosti z aktuálně probíhajících kontrol a reagují na podněty posluchačů.

Na semináři bude věnována pouze okrajová pozornost metodice tvorby transferových cen, částečně se seznámíte s optimální strukturou a formou dokumentace. Cílem semináře bude primárně kontrolní praxe a vývoj argumentace při případné kontrole, kterou je při současném překotném vývoji v oblasti boje proti daňovým únikům od úrovně OECD a EU, přes rozdílné praxe jednotlivých států, až k postupům SFÚ a GFŘ prakticky nemožné postihnout bez trvalého studia konkrétních případů a z nich plynoucí judikatury.

Přednášející vám poskytnou rozšiřující praktické znalosti problematiky transferových cen, které vám případně i nyní pomohou efektivně nastavit či zrevidovat nastavení transakcí se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly.

Cílová skupina

Seminář je určen zejména pro finanční ředitele, jednatele a další zástupce poplatníků, kteří se v oblasti firemních financí, daní a základů transferových cen orientují a mají zodpovědnost za vedení daňové kontroly z pohledu poplatníka. Cílem semináře je poukázat na potřebu aktivní spolupráce poplatníka na daňové kontrole převodních cen a nutnost dlouhodobé preventivní práce. Seminář předpokládá znalost základů problematiky transferových cen, kterým bude věnována jen minimální pozornost.

Obsahová náplň

9:00–12:00

 • shrnutí aktuálního legislativního rámce a judikatorní praxe v rámci ČR, EU a OECD,
 • transferové ceny z hlediska metod a zdokumentování v běžné korporátní praxi,
 • prezentace modelového zadání situace před zahájením kontroly.

13:00–16:00

 • proces daňové kontroly a možné varianty argumentace pro unesení důkazního břemene poplatníka v návaznosti na konkrétní anonymizované kauzy,
 • diskuze nad možnými závěry vzhledem ke vzneseným argumentům,
 • diskuze nad podněty posluchačů.

Lektor:
Mgr. Jiří Teichmann

Termíny kurzů

28.05.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)