Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z

Základní informace
  • Termín kurzů: 23.07.2019 - 15.08.2019
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 19 348 Kč (15 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1900440 - 15 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190044A - 30 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190044B - 43 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190044C - 54 366 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce.

Cílová skupina

Kurz je určen posluchačům, kteří se seznamují se základními přístupy k sestavení účetní závěrky podle IFRS a s rozdíly mezi českou (slovenskou) účetní legislativou a IFRS.

Obsahová náplň

1. modul: V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české (slovenské) účetní legislativě. Na praktických příkladech budou vysvětleny požadavky na vykazování a zveřejňování jednotlivých položek účetní závěrky podle IFRS. Jako studijní materiály obdržíte přehled hlavních požadavků každého standardu.

23. 7. 2019 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA Základní požadavky na účetní závěrku podle IFRS – Koncepční rámec IFRS – IAS 1 – Prezentace účetní závěrky – IAS 2 – Zásoby – IAS 7 – Výkazy o peněžních tocích – IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby – IAS 10 – Události po skončení účetního období.

24. 7. 2019 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení – IFRS 16 – Leasingy – IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory – IAS 21 – Dopady změn směnných kursů cizích měn – IAS 23 – Výpůjční náklady – IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran – IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví.

25. 7. 2019 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv – IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva – IAS 38 – Nehmotná aktiva – IAS 40 – Investice do nemovitostí – IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončené činnosti – IFRS 8 – Provozní segmenty.

2. modul: Druhý modul vzdělávacího programu je zaměřen na tři samostatné okruhy:

  1. Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů.
  2. Požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky, včetně tzv. reportingu pro mateřskou společnost.
  3. První přijetí IFRS podle IFRS 1.

13. 8. 2019 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 3 – Podnikové kombinace – IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka.

14. 8. 2019 – prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. IAS 32 – Finanční nástroje: Vykazování – IFRS 7 – Finanční nástroje: Zveřejňování – IFRS 9 – Finanční nástroje – IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie.

15. 8. 2019 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 – Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value).

Po skončení výuky TEST IES.

Lektor:
prof. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D.

Termíny kurzů

23.07.2019 - 15.08.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)