Zákon o zadávání veřejných zakázek

Základní informace
 • Termín kurzů: 04.03.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 200 Kč
 • Poznámka k ceně: kód: 1906230 - 2 200 Kč + DPH Základní cena, kód: 190623A - 4 180 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190623B - 5 940 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190623C - 7 480 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek.

Cílová skupina

Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Problematikou veřejných zakázek se v těchto institucích zabývá široký okruh osob. Jedná se o úředníky, kteří administrují zadávací řízení, posuzují smlouvy z právního hlediska, rozpočtují či účtují, provádějí kontroly či audity, koordinují plnění veřejných zakázek atd.

Znalost předpisů o zadávání veřejných zakázek je nezbytná i pro vedoucí úředníky a vedoucí úřadu, neboť v zadávacích řízeních provádějí rozhodnutí a uzavírají samotné smlouvy na veřejnou zakázku.

Obsahová náplň

Vymezení problematiky veřejných zakázek:

 • nový zákon o zadávání veřejných zakázek,
 • prováděcí právní předpisy k novému zákonu,
 • zdroje informací o veřejných zakázkách,
 • základní pojmy – zadavatel dodavatel, veřejná zakázka, zadávací řízení, druhy veřejných zakázek, předpokládaná hodnota, režimy, výjimky.

Zadávací řízení:

 • základní ustanovení o zadávacích řízeních – předběžné tržní konzultace, střet zájmů, zadávací podmínky, účastník zadávacího řízení, předkládaní dokladů,
 • podlimitní režim – zjednodušené zadávací řízení a použitelnost úpravy pro nadlimitní režim,
 • nadlimitní režim – představení různých druhů zadávacích řízení, kvalifikace, obnovení, způsobilosti, mimořádně nízká nabídková cena, hodnocení, výběr dodavatele,
 • zjednodušený režim – nová flexibilní úprava zadávání některých veřejných zakázek na služby,
 • dokumentace o zadávacím řízení.

Řešení komplikací:

 • větší rozsah oprávnění sebou nese i větší odpovědnost zadavatele,
 • opatření k nápravě,
 • námitky,
 • zrušení zadávacího řízení,
 • dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
 • změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
 • ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Komplexní výklad problematiky zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek:

 • stručný obsah, filozofie, účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek,
 • obecná ustanovení o zadávacích řízeních (zadavatel, dodavatel, zásady, předpokládaná hodnota, režim veřejné zakázky, výjimky),
 • základní ustanovení o zadávacích řízeních (předběžné tržní konzultace, podmínky účasti, průběh zadávacího řízení, komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení),
 • zadávací podmínky,
 • podlimitní a nadlimitní režim + zjednodušený režim,
 • kvalifikace + nápravná opatření,
 • využití jiných osob a poddodavatelů,
 • hodnocení (mimořádně nízká nabídková cena),
 • změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
 • prováděcí právní předpisy k novému zákonu,
 • aktuální stav jednotlivých metodických pokynů.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

Termíny kurzů

04.03.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)