Přestupkové právo na úseku stavebního zákona

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Obsah semináře:

správní trestání – základní zásady, správní delikty – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu

právní úprava přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění novely provedené zákonem č. 204/2015 Sb. (platná a účinná do 30. 6. 2017):

 • obecná část (formální a materiální znaky skutkových podstat, kritéria pro ukládání sankcí, absorpční zásada, zánik odpovědnosti)
 • procesní úprava řízení (příslušnost, společné řízení, postup před zahájením řízení, zahájení řízení, účastníci řízení, zjišťování stavu věci, ústní jednání, zastavení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky, blokové a příkazní řízení

  právní úprava správních deliktů podle stavebního zákona a správního řádu (platná a účinná do 30. 6. 2017)

  právní úprava provedená zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti

  za přestupky a řízení o nich (platná a účinná od 1. 7. 2017)

 • část první – obecná ustanovení (časová, osobní působnost)
 • část druhá – základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zánik odpovědnosti

za přestupek, odpovědnost právního nástupce za přestupek, správní tresty – kritéria pro jejich ukládání)

 • část třetí – řízení o přestupcích (příslušnost a změny příslušnosti, doručování, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, průběh řízení – zahájení řízení, ústní jednání, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, zvláštní druhy řízení – společné řízení, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, opravné prostředky

  část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení

  skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona (vliv změnového zákona č. 183/2017 Sb. a novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.)

  právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Obsah semináře:

správní trestání – základní zásady, správní delikty – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu

právní úprava přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění novely provedené zákonem č. 204/2015 Sb. (platná a účinná do 30. 6. 2017):

 • obecná část (formální a materiální znaky skutkových podstat, kritéria pro ukládání sankcí, absorpční zásada, zánik odpovědnosti)
 • procesní úprava řízení (příslušnost, společné řízení, postup před zahájením řízení, zahájení řízení, účastníci řízení, zjišťování stavu věci, ústní jednání, zastavení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky, blokové a příkazní řízení

  právní úprava správních deliktů podle stavebního zákona a správního řádu (platná a účinná do 30. 6. 2017)

  právní úprava provedená zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti

  za přestupky a řízení o nich (platná a účinná od 1. 7. 2017)

 • část první – obecná ustanovení (časová, osobní působnost)
 • část druhá – základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zánik odpovědnosti

za přestupek, odpovědnost právního nástupce za přestupek, správní tresty – kritéria pro jejich ukládání)

 • část třetí – řízení o přestupcích (příslušnost a změny příslušnosti, doručování, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, průběh řízení – zahájení řízení, ústní jednání, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, zvláštní druhy řízení – společné řízení, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, opravné prostředky

  část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení

  skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona (vliv změnového zákona č. 183/2017 Sb. a novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.)

  právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu

Termíny kurzů

26.02.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dům kultury METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek, ČESKÉ BUDĚJOVICE

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)