Etika v profesním životě

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Školení je určeno všem, kteří pracují s lidmi, při své práci se setkávají s nejrůznějšími dilematy a problémy, kladou si otázky, co je správné, co je vhodné, jak na různé situace reagovat a jak si přitom zachovat sebeúctu, pohodu, klid a vnitřní rovnováhu.
Program:

Úvod, cíle programu, očekávání účastníků

Pojem etika

Etická povaha problémů současného světa

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Deset stupňů etického jednání

Přínosy etického jednání v profesním životě

Proces internalizace etických hodnot a principů

Praktické aktivity

Diskuze/výměna zkušeností/závěr

Školení pomáhá osvojit si jednání založené na aplikaci etických principů a hodnot při každodenních činnostech. Jde o způsob, při kterém jsou obě strany spokojeny a který je přínosný pro všechny zúčastněné. Jeho jádro nespočívá v množství teorie, ale v praktických příkladech a předání zkušeností. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Školení je určeno všem, kteří pracují s lidmi, při své práci se setkávají s nejrůznějšími dilematy a problémy, kladou si otázky, co je správné, co je vhodné, jak na různé situace reagovat a jak si přitom zachovat sebeúctu, pohodu, klid a vnitřní rovnováhu.
Program:

Úvod, cíle programu, očekávání účastníků

Pojem etika

Etická povaha problémů současného světa

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Deset stupňů etického jednání

Přínosy etického jednání v profesním životě

Proces internalizace etických hodnot a principů

Praktické aktivity

Diskuze/výměna zkušeností/závěr

Školení pomáhá osvojit si jednání založené na aplikaci etických principů a hodnot při každodenních činnostech. Jde o způsob, při kterém jsou obě strany spokojeny a který je přínosný pro všechny zúčastněné. Jeho jádro nespočívá v množství teorie, ale v praktických příkladech a předání zkušeností. Diskuse, dotazy.

Termíny kurzů

06.08.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek, OLOMOUC

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)