Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Program semináře:

ustanovení § 11, § 14, § 55 a § 66 (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně technického zhodnocení) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

ustanovení některých Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“)

ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

ČÚS č. 707 Zásoby

ustanovení § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, se zaměřením na podrozvahové účty.

diskuse, dotazy

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program semináře:

ustanovení § 11, § 14, § 55 a § 66 (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně technického zhodnocení) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

ustanovení některých Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“)

ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

ČÚS č. 707 Zásoby

ustanovení § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví

ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, se zaměřením na podrozvahové účty.

diskuse, dotazy

Termíny kurzů

26.02.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dům kultury METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek, ČESKÉ BUDĚJOVICE

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)