Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Program semináře:

Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, změny zákona o daních z příjmů. Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška a účetní standardy, zákon o rezervách a opravných položkách

Výklad nejvýznamnějších změn zákona k 1. 1. 2018 – daňové dopady výpůjček a bezúročných zápůjček – nově podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmu pouze pro p.o. a ÚSC od 1. 1. 2018, kdy je výhodné neuplatnit, daňové odpisy nově pro p.o.

stručný výklad podstatných ustanovení zákona o daních z příjmů: činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů – od §18 zákona o daních z příjmů – výklad změn pro veřejně prospěšné poplatníky, výjimky pro poskytovatele zdravotních služeb

Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.

Základ daně a sazba daně.

Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití nově pro období r. 2018

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2018, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků

Posouzení významných nákladů a výnosů zahrnutých v účetním hospodářském výsledku z hlediska ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob: dotace, příspěvky na provoz, ostatní peněžní i nepeněžní příjmy neziskových subjektů.

Daňově neúčinné zaúčtované náklady. Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové. Nově pro r. 2018 u odpisů majetku svěřeného p.o. zřizovatelem. Příklady.

Prodej a pronájem majetku – ve vlastnictví p. o. i zřizovatele. Časové rozlišení, dohadné položky. Změny reálných hodnot – vliv na základ daně z příjmů. Zdaňování příjmů a uplatňování výdajů ve vazbě na smluvní vztahy v oblasti darů, sponzorství, reklamy.

formulář platný pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2018

Procesní legislativa – daňový řád, dodatečná přiznání, opravné přiznání, lhůty k vyměření, daňová kontrola

Příklad sestavení přiznání k dani z příjmů za r. 2018 – na základě konkrétní výsledovky, aplikace získaných informací v praxi.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program semináře:

Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, změny zákona o daních z příjmů. Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška a účetní standardy, zákon o rezervách a opravných položkách

Výklad nejvýznamnějších změn zákona k 1. 1. 2018 – daňové dopady výpůjček a bezúročných zápůjček – nově podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmu pouze pro p.o. a ÚSC od 1. 1. 2018, kdy je výhodné neuplatnit, daňové odpisy nově pro p.o.

stručný výklad podstatných ustanovení zákona o daních z příjmů: činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů – od §18 zákona o daních z příjmů – výklad změn pro veřejně prospěšné poplatníky, výjimky pro poskytovatele zdravotních služeb

Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.

Základ daně a sazba daně.

Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití nově pro období r. 2018

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2018, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků

Posouzení významných nákladů a výnosů zahrnutých v účetním hospodářském výsledku z hlediska ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob: dotace, příspěvky na provoz, ostatní peněžní i nepeněžní příjmy neziskových subjektů.

Daňově neúčinné zaúčtované náklady. Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové. Nově pro r. 2018 u odpisů majetku svěřeného p.o. zřizovatelem. Příklady.

Prodej a pronájem majetku – ve vlastnictví p. o. i zřizovatele. Časové rozlišení, dohadné položky. Změny reálných hodnot – vliv na základ daně z příjmů. Zdaňování příjmů a uplatňování výdajů ve vazbě na smluvní vztahy v oblasti darů, sponzorství, reklamy.

formulář platný pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2018

Procesní legislativa – daňový řád, dodatečná přiznání, opravné přiznání, lhůty k vyměření, daňová kontrola

Příklad sestavení přiznání k dani z příjmů za r. 2018 – na základě konkrétní výsledovky, aplikace získaných informací v praxi.

Termíny kurzů

28.02.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)