Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro zřizovatele v r. 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Program semináře:

Výklad legislativy platné v r. 2019 týkající se podmínek účetní evidence majetku, daňových dopadů hospodaření s majetkem pro p.o. i zřizovatele, oprávnění nakládat s majetkem atd.

Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. – majetek p.o. pořizován vždy pro svého zřizovatele, úloha zřizovacích listin pro stanovení podmínek pro hospodaření s majetkem, povolení nabývání majetku do vlastnictví p.o.

Formy nabývaní majetku a daňové souvislosti, důsledky hospodaření s majetkem v hlavní a doplňkové činnosti, časté chyby

Formy zajištění reprodukce potřebného majetku, postavení zřizovatele v zajištění financování. Omezení práva nabýt majetek darem nebo dědictvím

Příspěvky zřizovatele na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 plus metodika MFČR

Účtování ostatních transferů a finančních darů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703, oprávnění zřizovatele na odvody některých zbylých finančních prostředků, jejich účtování u p. o. i u zřizovatele

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p. o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele

Předpisy pro účtování dlouhodobého majetku pro p.o., změny v účtování muzejních sbírek a kulturních souborů, financování – investiční příspěvky

Stanoviska a odpovědi na dotazy MFČR – vztahy mezi zřizovatelem a p.o. z hlediska právních forem užívání majetku, z hlediska financování pořízení majetku a z hlediska účtování

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program semináře:

Výklad legislativy platné v r. 2019 týkající se podmínek účetní evidence majetku, daňových dopadů hospodaření s majetkem pro p.o. i zřizovatele, oprávnění nakládat s majetkem atd.

Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. – majetek p.o. pořizován vždy pro svého zřizovatele, úloha zřizovacích listin pro stanovení podmínek pro hospodaření s majetkem, povolení nabývání majetku do vlastnictví p.o.

Formy nabývaní majetku a daňové souvislosti, důsledky hospodaření s majetkem v hlavní a doplňkové činnosti, časté chyby

Formy zajištění reprodukce potřebného majetku, postavení zřizovatele v zajištění financování. Omezení práva nabýt majetek darem nebo dědictvím

Příspěvky zřizovatele na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 plus metodika MFČR

Účtování ostatních transferů a finančních darů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703, oprávnění zřizovatele na odvody některých zbylých finančních prostředků, jejich účtování u p. o. i u zřizovatele

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p. o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele

Předpisy pro účtování dlouhodobého majetku pro p.o., změny v účtování muzejních sbírek a kulturních souborů, financování – investiční příspěvky

Stanoviska a odpovědi na dotazy MFČR – vztahy mezi zřizovatelem a p.o. z hlediska právních forem užívání majetku, z hlediska financování pořízení majetku a z hlediska účtování

Termíny kurzů

28.03.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)