Odpočty a režijní náklady územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Platná legislativa: zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., zákon o územních rozpočtech č. 250/2000 Sb., účetní předpisy, daňové zákony. Zřizovací listiny příspěvkových organizací. Vymezení hlavní činnosti. Vymezení hospodářské činnosti, činností doplňkových, hospodářských, vedlejších nebo jiných. Výklad hlavní činnosti, definice podnikatelské činnosti, podnikatelská činnost ÚSC, rozpočty, závěrečný účet. Vnitřní předpisy pro rozhodování o druhů činností a o způsobech jejích sledování včetně oběhu účetních dokladů, odpovědností, kontrol podle zákona o finanční kontrole. Zobrazení činností v účetních knihách ÚSC i p.o., náklady výnosy, evidence majetku (ve vztahu k nákladům a výnosům). Jak splnit povinnost sledovat odděleně jinou činnost od hlavní činnosti. Prokazatelné propočty režijních nákladů – příklady rozvrhových základen. Výsledek hospodaření (hl. činnost) x zisk (doplňková činnost) po přeúčtování režijních nákladů. Zákon o daních z příjmů, vymezení předmětu daně z příjmu u jednotlivých činností tvořící hlavní činnost, samostatné posouzení vlivu na základ daně z příjmů u všech činností tvořících doplňkovou činnost. Příklady. Odpočty u veřejně prospěšných poplatníků. Daňová úspora – lze uplatnit bez ohledu na druh činnosti, avšak prokázat její použití pouze v případě nákladů na hlavní činnost – odlišné podmínky od 1.7.2017, avšak u úspor za minulá období nutno prokazovat do uplynutí lhůty – příklady. Položky snižující základ daně. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2018, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků. Posouzení významných nákladů zahrnutých v účetním hospodářském výsledku z hlediska ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob. Daňově neúčinné zaúčtované náklady. Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové. Nově pro r. 2018 u odpisů majetku svěřeného p.o. zřizovatelem. Příklady. Prodej a pronájem majetku – ve vlastnictví p. o. i zřizovatele. Časové rozlišení, dohadné položky. Změny reálných hodnot – vliv na základ daně z příjmů. Zdaňování příjmů a uplatňování výdajů ve vazbě na smluvní vztahy v oblasti darů, sponzorství, reklamy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Platná legislativa: zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., zákon o územních rozpočtech č. 250/2000 Sb., účetní předpisy, daňové zákony. Zřizovací listiny příspěvkových organizací. Vymezení hlavní činnosti. Vymezení hospodářské činnosti, činností doplňkových, hospodářských, vedlejších nebo jiných. Výklad hlavní činnosti, definice podnikatelské činnosti, podnikatelská činnost ÚSC, rozpočty, závěrečný účet. Vnitřní předpisy pro rozhodování o druhů činností a o způsobech jejích sledování včetně oběhu účetních dokladů, odpovědností, kontrol podle zákona o finanční kontrole. Zobrazení činností v účetních knihách ÚSC i p.o., náklady výnosy, evidence majetku (ve vztahu k nákladům a výnosům). Jak splnit povinnost sledovat odděleně jinou činnost od hlavní činnosti. Prokazatelné propočty režijních nákladů – příklady rozvrhových základen. Výsledek hospodaření (hl. činnost) x zisk (doplňková činnost) po přeúčtování režijních nákladů. Zákon o daních z příjmů, vymezení předmětu daně z příjmu u jednotlivých činností tvořící hlavní činnost, samostatné posouzení vlivu na základ daně z příjmů u všech činností tvořících doplňkovou činnost. Příklady. Odpočty u veřejně prospěšných poplatníků. Daňová úspora – lze uplatnit bez ohledu na druh činnosti, avšak prokázat její použití pouze v případě nákladů na hlavní činnost – odlišné podmínky od 1.7.2017, avšak u úspor za minulá období nutno prokazovat do uplynutí lhůty – příklady. Položky snižující základ daně. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2018, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků. Posouzení významných nákladů zahrnutých v účetním hospodářském výsledku z hlediska ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob. Daňově neúčinné zaúčtované náklady. Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové. Nově pro r. 2018 u odpisů majetku svěřeného p.o. zřizovatelem. Příklady. Prodej a pronájem majetku – ve vlastnictví p. o. i zřizovatele. Časové rozlišení, dohadné položky. Změny reálných hodnot – vliv na základ daně z příjmů. Zdaňování příjmů a uplatňování výdajů ve vazbě na smluvní vztahy v oblasti darů, sponzorství, reklamy.

Termíny kurzů

25.04.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)