Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Program semináře:

Legislativa platná pro vedení účetnictví obecně, speciální legislativy pro vybrané účetní jednotky mezi něž příspěvkové organizace (dále jen „p.o.“) patří.

Základní informace o ostatních právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro správné zachycení operací v účetních knihách, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR – zejména malá rozpočtová pravidla, zákon o obcích – ve vztahu zřizovatel a p.o., technická vyhláška, konsolidační vyhláška, zákon o rozpočtových pravidlech.

Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů

Opravy chyb, storna dokladů, archivace.

Úloha inventarizace.

Účetní knihy, hlavní kniha, obraty, účetní deník, syntetické účty, analytická evidence.

Podrozvahová evidence – principy účtování.

Směrná účetní osnova, obecně uznávané účetní zásady, specifické účetní souvztažnosti – ve vztahu k rozvažným účtům aktiv a pasiv i ve vztahu k výsledkovým účtům nákladů a výnosů.

Zjednodušená forma vedení účetnictví – pro koho platí a jaké jsou výhody.

Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.

Systém tvorby a čerpání peněžních fondů pro p. o., vztahy se zřizovatelem, metodika účtování vydaná MFČR, odpovědi MFČR na dotazy k účtování odvodů zřizovateli, právní úprava tvorby fondů u příspěvkových organizací státu.

Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR.

Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do fondu investic u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence.

Základy účtování o transferech, dohadných položkách a časovém rozlišení.

Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka

Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů právnických osob pro p.o., silniční daň

Příklady základních účetních záznamů, příklady účtování.

Kontrolní prvky v účetních knihách.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program semináře:

Legislativa platná pro vedení účetnictví obecně, speciální legislativy pro vybrané účetní jednotky mezi něž příspěvkové organizace (dále jen „p.o.“) patří.

Základní informace o ostatních právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro správné zachycení operací v účetních knihách, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR – zejména malá rozpočtová pravidla, zákon o obcích – ve vztahu zřizovatel a p.o., technická vyhláška, konsolidační vyhláška, zákon o rozpočtových pravidlech.

Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů

Opravy chyb, storna dokladů, archivace.

Úloha inventarizace.

Účetní knihy, hlavní kniha, obraty, účetní deník, syntetické účty, analytická evidence.

Podrozvahová evidence – principy účtování.

Směrná účetní osnova, obecně uznávané účetní zásady, specifické účetní souvztažnosti – ve vztahu k rozvažným účtům aktiv a pasiv i ve vztahu k výsledkovým účtům nákladů a výnosů.

Zjednodušená forma vedení účetnictví – pro koho platí a jaké jsou výhody.

Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.

Systém tvorby a čerpání peněžních fondů pro p. o., vztahy se zřizovatelem, metodika účtování vydaná MFČR, odpovědi MFČR na dotazy k účtování odvodů zřizovateli, právní úprava tvorby fondů u příspěvkových organizací státu.

Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR.

Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do fondu investic u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence.

Základy účtování o transferech, dohadných položkách a časovém rozlišení.

Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka

Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů právnických osob pro p.o., silniční daň

Příklady základních účetních záznamů, příklady účtování.

Kontrolní prvky v účetních knihách.

Termíny kurzů

17.05.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)