Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Program semináře:

Platná legislativa v r. 2019,

Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC, oprávnění poskytovatelů transferů

Legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.

Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady.

Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ

Příjemce dotace a DPH.

Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace

Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele

Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky.

Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům

Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku,

Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku

Jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku.

Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem

Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.

Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR, příklady procesu kontrol dotačních projektů, judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program semináře:

Platná legislativa v r. 2019,

Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC, oprávnění poskytovatelů transferů

Legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.

Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady.

Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ

Příjemce dotace a DPH.

Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace

Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele

Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky.

Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům

Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku,

Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku

Jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku.

Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem

Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.

Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR, příklady procesu kontrol dotačních projektů, judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně.

Termíny kurzů

06.06.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)