Moderní platformy a daňové souvislosti z nich plynoucí pro tuzemské plátce DPH • Facebook, Google, UBER, AirBnB, Amazon, eBay

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl semináře: Stále více tuzemských podnikatelů využívá služeb výše uvedených platforem. Jde buď o jejich využití jako komunikačního a prodejního kanálu, díky kterému se velmi často snaží dostat do zahraničí anebo využívají placených reklamních služeb. Tento seminář slouží k rozklíčování obsahu smluvního vztahu s těmito platformami a v návaznosti na to i vyřešení daňové povinnosti vyplývající z uplatňování DPH z předmětných transakcí. V praxi se totiž velmi často setkávám s odpovědí „nevím jak mám uplatnit DPH, protože oni neposílají žádné faktury“. To bohužel není adekvátní výmluva… Anotace semináře:

Cílová skupina

Určeno pro podnikatele využívající výše uvedených platforem v rámci svého prodeje či marketingu a účetní firmy zpracovávající tyto transakce v daních a účetnictví.

Obsahová náplň

  • E-commerce a jeho zapracování do směrnice k DPH – přehled změn od roku 2019 a schválené změny od roku 2021
  • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy – např. Amazon, eBay
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na reklamu u mediálních gigantů
  • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, prodej přes platformy ve třetích zemích
  • Reklama na FB a Google – daňově včetně obsahu daňových dokladů
  • UBER u smluvních partnerů a zákazníků – účetně – daňově
  • AirBnB u poskytovatelů ubytování i jejich hostů – účetně a daňově
  • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil

Termíny kurzů

09.05.2019

9.00 - 13.30 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
pí Valentová
tel:
+420 585 757 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 242 *** Zobrazit

e-mail:
valentova@... Zobrazit


Adresa
Palác Bohemia, Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
585 757 421 *** Zobrazit

e-mail:
seminare@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)