Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2018

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Program semináře:

Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb

Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky

Druhy dokumentace

Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.

Novela stavebního zákona (NSZ) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci

Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.

Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací

Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky

Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.

Autorství, autorská práva, licenční smlouvy

Duševní vlastnictví – technická práva.

Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

Stavebního zákona

Občanského zákoníku

Zákona o veřejných zakázkách

Účetních a daňových předpisů

Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.

Cenové předpisy a výkazy výměr

Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.

Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci.

Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.

Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.

Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.

Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.

Správní řízení.

Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ).

Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.

Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení.

Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program semináře:

Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb

Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky

Druhy dokumentace

Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.

Novela stavebního zákona (NSZ) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci

Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.

Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací

Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky

Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.

Autorství, autorská práva, licenční smlouvy

Duševní vlastnictví – technická práva.

Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

Stavebního zákona

Občanského zákoníku

Zákona o veřejných zakázkách

Účetních a daňových předpisů

Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.

Cenové předpisy a výkazy výměr

Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.

Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci.

Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.

Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.

Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.

Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.

Správní řízení.

Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ).

Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.

Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení.

Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.

Termíny kurzů

18.02.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)