Controlling pro specialisty

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvent kurzu se seznámí s aktuálními metodami řízení, bude schopen řešit vztah náklady x výkon a výkon x zisk v jednotlivých útvarech a střediscích v podniku. Naučí se pracovat s vnitropodnikovou cenou v tzv. „dvousložkové verzi“, využívat controllingového systému ke kalkulacím a tvorbě finančních plánů. Naučí se také stanovit reálné úkoly ve vývoji nákladů, analyzovat skutečný vývoj a jeho příčiny, slabá místa vývoje a stanovovat postupné cíle nápravy. Absolventi kurzu získají přehled o úplném systému controllingu – aktuální formě řízení firem. Na konkrétních modelech (skutečně v praxi používaných) se naučí postupu při konstrukci složitějších řídicích modelů. V kurzu jsou obsaženy konkrétní návody a ukázky controllingového řízení, nástroje a postupy použité pro různé druhy vnitropodnikových jednotek a útvarů. Úplný systém controllingu obsahuje nástroje a postupy (ukázky) controllingu personální a marketingové práce podniku. V závěru kurzu je podrobněji diskutován a vysvětlen postup při zavádění controllingu v podniku s praktickými výsledky několikaleté práce. Účastníci získají podrobný přehled moderního přístupu k řízení nákladů a potenciálu nákladových úspor. Absolventi budou schopni skutečně zavést controllingový systém v podniku.

Cílová skupina

Majitelům firem, řídicímu managementu, ekonomům, pracovníkům controllingových a ekonomických útvarů, manažerům, kteří mohou ovlivnit nákladovou stránku podnikání a chtějí mít reálnou kontrolu nad výkonností firmy ve vztahu náklady x zisk při zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře a majitele. Pro efektivní zvládnutí kurzu jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu „Finanční řízení pro manažery neekonomy“.

Obsahová náplň

Využití controllingových nástrojů v době krizových jevů v hospodářství. Vymezení problému – účetní evidence nákladů. Členění nákladů v účetnictví pro podporu controllingových modelů. Členění nákladů podle cílů řízení a delegování pravomocí. Členění nákladů z hlediska řízení malých procesů a další práce v podniku. Přidaná hodnota a její postavení v controllingovém řízení. Controlling – mohutná podniková konkurenční výhoda. Finanční controlling, konstrukce a interpretace, stanovení cílů pro podnikové útvary. Marketingový controlling, metody a praktické zavádění. Rozpočtování fixních a režijních nákladů – multikriteriální model. Ocenění vnitrovýkonů, dvousložková cena. Controlling správních útvarů. Controlling podpůrných útvarů. Controlling výkonných jednotek. Controlling marketingu a personalistiky. Nákladová a výkonná (profit) střediska. Měření středisek. Kalkulace nákladů jako součást controllingového modelu. Vznik podnikového rozpočtu na základě controllingového systému, řízení pomocí cílů. Integrující role podnikového controllingu. Zavádění úplného systému controllingu. Diskuzní závěr s představením konkrétních postupů.

Termíny kurzů

14.11.2019 - 22.11.2019

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 4 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 325/7, 12801 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)