Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - seminář

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci semináře si pod odborným vedením lektorů – odborníků v oblasti BOZP přehledně zopakují, doplní a rozšíří své znalosti z této oblasti v rozsahu aktuální právní úpravy, ozřejmí si souvislosti a vazby s dalšími oblastmi (např. hygieny, požární ochrany, ochrany životního prostředí), ověří si správnost svého pojetí problematiky, porovnají své praktické dovednosti se standardy správné praxe. Pro účastníky, kteří se připravují na zkoušku k získání osvědčení OZO, je seminář ideálním způsobem přípravy.

Cílová skupina

Seminář je určen pro zájemce z řad stávajících OZO v oblasti BOZP, kteří již tuto činnosti vykonávají a kteří si chtějí zopakovat, zaktualizovat či prohloubit, případně doplnit a rozšířit, své znalosti v oblasti BOZP, aby mohli složit zkoušky (viz § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a příloha č. 1) v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobami s potřebnými znalostmi (viz § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako zaměstnavatelé s potřebnými znalostmi, zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti „Poskytování služeb v oblasti BOZP“ ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem.

Obsahová náplň

Aktuální právní úprava oblasti BOZP, specifika jednotlivých úseků. Státní správa a státní kontrola v oblasti BOZP, hygiena práce, PO, ochrana životního prostředí, bezpečnost výrobků a další. Povinnosti zaměstnavatelů (vedoucích zaměstnanců), práva a povinnosti zaměstnanců, odborů, zástupců zaměstnanců pro BOZP. Prevence pracovních rizik – identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť. Bezpečnost práce a technických zařízení (včetně dopravních prostředků a VTZ). Specifika stavebnictví z pohledu BOZP. Pracovní prostředí a pracovní podmínky z hlediska BOZP, ochrana pracovněprávních vztahů. Ergonomie. Ochrana zdraví při práci (pracovnělékařské služby, kategorizace prací), hygiena práce. Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku. Management BOZP, management rizik BOZP a mimořádných událostí. Základní předpisy a požadavky PO. Základní požadavky právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a jejich identifikace, příklady s vazbou na BOZP.

Termíny kurzů

21.10.2019 - 24.10.2019

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 4 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 325/7, 12801 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)