Systém environmentálního managementu - EMS

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu po absolvování bude schopen stanovit environmentální aspekty a dopady, určit environmentální výkonnost organizace, uplatňovat požadavky normy ISO 14001, plánovat a provádět interní audity, určovat a vyhodnocovat právní a environmentální požadavky.

Cílová skupina

Všem pracovníkům a především vedoucím pracovníkům organizací, kteří mají zájem o pozitivní ovlivňování životního prostředí činností organizace. Pracovníkům, kteří působí v oblasti nebo pro oblast životního prostředí ve výrobě, službách i jinde a chtějí budovat systém managementu organizace orientovaný na ochranu životního prostředí.

Obsahová náplň

Udržitelný rozvoj a ochrana ŽP. Environmentální aspekty a dopady (určování, hodnocení, rizika a příležitosti). Požadavky normy ISO 14001:2015 na EMS. Interní audit ve smyslu návodu v normě ISO 19011. Zavádění EMS – cíle, environmentální výkonnost, monitorování, řízení a neustálé zlepšování. Posuzování životního cyklu – LCA, Ekodesign. Environmentální legislativa a právní požadavky.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)