Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line)

e-learning
Základní informace
 • Cena: 2 360 Kč (1 950 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: Z1840280 - 1 950 Kč + DPH Základní cena
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Neuvedeno

Cílová skupina

URČENO: Občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, zájmovým sdružením právnických osob, nadacím a nadačním fondům, církvím a církevním organizacím a školským právnickým osobám účtujícím dle vyhl. 504/2002 Sb. Kurz je určen účetním, kteří vedou účetnictví neziskových organizací a ekonomickým pracovníkům těchto společností, kteří potřebují metodickou podporu.

PŘÍNOS: Po absolvování webináře pro Vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem Vaší celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily Vám čas a budete tak připraveni na mnohé změny, ke kterým v poslední době došlo.

Obsahová náplň

 • legislativní rámec – nový občanský zákoník-spolky, fundace, ústavy,
 • změna zřizovacích listin a rejstřík neziskovek,
 • status veřejné prospěšnosti,
 • specifika účtování NO – DE či PÚ, plný a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro NO,
 • dotace, příspěvky, dary, granty, sponzorství, reklama,
 • fondy – účtová třída 9, specifika účtování,
 • majetek, odpisy majetku,
 • zásoby NO – specifika účtování,
 • účtování hlavní a doplňkové činnosti,
 • neziskovky s „širším a užším“ základem daně, výpočet základu daně u DDPO,
 • 30 % odpočitatelná položka ze základu daně,
 • ostatní daně – DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, specifika NO,
 • odčitatelná položka pro NO – praktická řešení,
 • účetní závěrka NO, inventarizace majetku, včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly,
 • audit NO, zejména dotací,
 • vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola,
 • struktura UZ a zveřejňování UZ u neziskovek,
 • nejčastější chyby v účetnictví a daních NO.

Lektor:
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)