ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek INCOTERMS 2010 a vykazování INTRASTATu - 3denní

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Obsah semináře:
1. den – Smluvní ujednání v zahraničním obchodě se zbožím a jejich vliv na uplatňování DPH

Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obchody, reexport, reexpedice apod.

Přehled obchodních operací, které nejsou spojené se změnou vlastnických práv – zušlechťovací operace, smluvní užívání věci apod.

Základní náležitosti smluv v mezinárodním obchodě se zbožím – určení smluvních stran, zboží a jeho balení, cena zboží a její určení, dodací lhůta, dodací doložky, platební podmínky a způsob placení, vady a reklamace apod.

Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy

Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů:

Při vnitrounijním obchodu se zbožím

Při dovozu a vývozu zboží

Vnitrounijní obchod se zbožím (obchod mezi členskými státy EU) z pohledu uplatňování DPH

Základní pojmy, základní pravidla vnitrounijního obchodu

Pravidla uplatňování DPH při provádění jednotlivých obchodních operací (dodání zboží, zasílání zboží, pořízení zboží, přemístění zboží, třístranné obchody, konsignační sklady, poskytování služeb apod.) – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH

Pravidla uplatňování DPH při poskytování služeb – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH

Souvislost uplatňování DPH se smluvními ujednáními v obchodních smlouvách a dodacími doložkami

Daňové doklady – pravidla vystavování daňových dokladů a jejich povinné náležitosti (dodání zboží, reverse charge služby, třístranné obchody, pořízení zboží)

Praktické příklady obchodních operací

2. den – Mimounijní obchod (obchod se třetími zeměmi) z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu

Celní předpisy Společenství – celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kodexu

Celní předpisy ČR – celní zákon, vyhlášky

Celní sazebník EU (TARIC) – aplikace celních sazeb, aplikace obchodně-politických opatření

Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím

Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží

Uplatňování DPH při prodeji zboží nacházejícího se v celních režimech s podmíněným osvobozením od cla

Praktické příklady obchodních operací

Poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami z pohledu uplatňování DPH

Základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH

Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady

Poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady

Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH

Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH

Praktické příklady poskytování různých typů služeb

3. den – Výkaznictví vnitrounijního obchodu se zbožím

Souhrnné hlášení – základní pojmy, pravidla vykazování

Statistika pohybu zboží v rámci EU (INTRASTAT) – základní pojmy, pravidla vykazování

Praktické příklady obchodních operací prováděných v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (případně službami), na kterých je konkrétně řešen způsob vykazování v přiznání k DPH, Souhrnném hlášení a ve výkazu INTRASTAT – příklady jsou koncipovány tak, aby obsáhly veškeré základní druhy obchodních operací, tzn. prodej, nákup, přepracování nebo zušlechtění, opravy, třístranné obchody, konsignační sklady, zasílání zboží apod.

Praktické příklady vykazování

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Obsah semináře:
1. den – Smluvní ujednání v zahraničním obchodě se zbožím a jejich vliv na uplatňování DPH

Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obchody, reexport, reexpedice apod.

Přehled obchodních operací, které nejsou spojené se změnou vlastnických práv – zušlechťovací operace, smluvní užívání věci apod.

Základní náležitosti smluv v mezinárodním obchodě se zbožím – určení smluvních stran, zboží a jeho balení, cena zboží a její určení, dodací lhůta, dodací doložky, platební podmínky a způsob placení, vady a reklamace apod.

Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy

Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů:

Při vnitrounijním obchodu se zbožím

Při dovozu a vývozu zboží

Vnitrounijní obchod se zbožím (obchod mezi členskými státy EU) z pohledu uplatňování DPH

Základní pojmy, základní pravidla vnitrounijního obchodu

Pravidla uplatňování DPH při provádění jednotlivých obchodních operací (dodání zboží, zasílání zboží, pořízení zboží, přemístění zboží, třístranné obchody, konsignační sklady, poskytování služeb apod.) – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH

Pravidla uplatňování DPH při poskytování služeb – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH

Souvislost uplatňování DPH se smluvními ujednáními v obchodních smlouvách a dodacími doložkami

Daňové doklady – pravidla vystavování daňových dokladů a jejich povinné náležitosti (dodání zboží, reverse charge služby, třístranné obchody, pořízení zboží)

Praktické příklady obchodních operací

2. den – Mimounijní obchod (obchod se třetími zeměmi) z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu

Celní předpisy Společenství – celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kodexu

Celní předpisy ČR – celní zákon, vyhlášky

Celní sazebník EU (TARIC) – aplikace celních sazeb, aplikace obchodně-politických opatření

Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím

Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží

Uplatňování DPH při prodeji zboží nacházejícího se v celních režimech s podmíněným osvobozením od cla

Praktické příklady obchodních operací

Poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami z pohledu uplatňování DPH

Základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH

Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady

Poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady

Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH

Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH

Praktické příklady poskytování různých typů služeb

3. den – Výkaznictví vnitrounijního obchodu se zbožím

Souhrnné hlášení – základní pojmy, pravidla vykazování

Statistika pohybu zboží v rámci EU (INTRASTAT) – základní pojmy, pravidla vykazování

Praktické příklady obchodních operací prováděných v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (případně službami), na kterých je konkrétně řešen způsob vykazování v přiznání k DPH, Souhrnném hlášení a ve výkazu INTRASTAT – příklady jsou koncipovány tak, aby obsáhly veškeré základní druhy obchodních operací, tzn. prodej, nákup, přepracování nebo zušlechtění, opravy, třístranné obchody, konsignační sklady, zasílání zboží apod.

Praktické příklady vykazování

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Termíny kurzů

10.06.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)