Účetní aktuality ve vazbě na závěrku podnikatelů za rok 2018

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zkušená lektorka vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Cílová skupina

Určeno pro hlavní účetní, samostatné účetní, auditory, daňové poradce, manažery, finanční ředitele, firemní bankéře, atd. – pro všechny, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví.

Obsahová náplň

Operace před uzavřením účetních knih

  • odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň

Účetní závěrka

  • novinky roku 2018 ve vykazování a obsahové náplni některých položek rozvahy
  • zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy
  • kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích

Kategorizace účetních jednotek a její dopady

  • poprvé v roce 2018 můžou účetní jednotce vzniknout nové povinnosti z titulu změny kategorie účetní jednotky či naopak
  • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Ing. Jana Pilátová

Termíny kurzů

07.02.2019

9.00 - 14.00 hod

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)