Komunikácia s audítormi

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Posilniť komunikačné zručnosti účastníkov pre efektívnu komunikáciu s interným/externým audítorom. Rozvinúť schopnosť zrozumiteľnej prezentácie informácií, argumentáciu a asertívnu komunikáciu. Naučiť sa profesionálne zvládať záťažové situácie a emócie v komunikácii s audítorom.

Cílová skupina

Schopnosť efektívne komunikovať stav vecí a plánované opatrenia má veľký vplyv na výsledok interných aj externých auditov. Tento kurz je určený pracovníkom, ktorí potrebujú počas auditov zrozumiteľne prezentovať informácie, správne argumentovať a zvládnuť rôzne komunikačné štýly v komunikácii s audítorom.

Obsahová náplň

Situácie z praxe účastníkov – čerpáme z reálnych skúseností

Cvičenie obohatené o rozbor metodických videí a reálnych situácií.

Čo všetko zvyšuje riziko v komunikácii s audítorom?

Účinná komunikácia s audítorom

Dôvody nedorozumení v rozhovore s audítorom a ako im predísť. Štýly správania sa audítorov v komunikácii s pracovníkom: ako ich identifikovať a zvoliť správny komunikačný štýl. Praktické nástroje verbálnej komunikácie, ktoré pomáhajú viesť rozhovor a znižujú napätie. Praktické nástroje neverbálnej komunikácie pri komunikácii s audítorom.

Príprava a vedenie rozhovoru s audítorom

Príprava stratégie pre rozhovor s audítorom: stratégie pre spoluprácu, reakcia na opačný názor, vyhýbanie sa, ústup, konfrontácia, kompromis. Efektívna komunikácia informácií a faktov, argumentácia. Kedy je bezpečné byť v rozhovore aktívny, kedy položiť otázku, ako viesť rozhovor k cieľu.

Tréning konkrétnych situácií z praxe účastníkov

Najčastejšie a vybrané situácie účastníkov z auditu. VIDEO tréning role play modelových auditových situácií z praxe účastníkov.

Zvládanie stresu pri ťažkom rozhovore s audítorom

Prevencia – praktické protistresové postupy a cvičenia pred záťažovým stretnutím. Intervencia – čo môžem spraviť počas záťažového stretnutia. Opatrenia po skončení záťažovej situácie, relaxačné a iné podporné opatrenia.

Lektor:
Natália Kušnieriková

Termíny kurzů

Otevírá se ročně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** Zobrazit

mobil:
+421 911 837 *** Zobrazit

e-mail:
fbe@... Zobrazit


Adresa
Liptovská 10, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
02 5441 *** Zobrazit

e-mail:
fbe@... Zobrazit

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)