Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou práva na informace ve vztahu k oblasti stavebního řádu.

Cílová skupina

Veřejný kurz.

Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

Obsahová náplň

 • právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti stavebního řádu, základní orientace v relevantních právních předpisech;
 • okruh subjektů povinných poskytovat informace;
 • působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu (určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu);
 • problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům a neúčastníkům řízení, poskytování kopií projektové dokumentace stavby;
 • pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací);
 • poskytování informace a způsoby jeho realizace;
 • omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, ochrana osobních údajů;
 • vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti);
 • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace;
 • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací;
 • dotazy.

Termíny kurzů

09.05.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ludmila Novotná
mobil:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit


Adresa
Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit

web: www.profesim.cz

Adresa
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Manerov 73, Bohdalice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)