Úvod do problematiky státní sociální podpory

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky se smyslem státní sociální podpory, druhy dávek.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Úvod. Okruh oprávněných osob. Bydliště: Představení tématu, očekávání účastníků, smysl státní sociální podpory, druhy dávek. Občané ČR, cizinci hlášeni k trvalému pobytu, cizinci bez trvalého pobytu. Definice bydliště, podmínka bydliště v ČR, zkoumání bydliště.

Rozhodný příjem, rozhodné období. Okruh společně posuzovaných osob. Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši. Výdělečná činnost. Nezaopatřené dítě: Druhy rozhodného příjmu, započítávání rozhodného příjmu, započítávání rozhodného příjmu v rozhodném období, samostatná činnost (hlavní a vedlejší). Oprávněná osoba a společně posuzované osoby, rodič, podmínka společného žití a uhrazování nákladů na své potřeby, dítě v plném přímém zaopatření ústavu, registrované partnerství, zabezpečovací detence, vazba, výkon trestu odnětí svobody, vyloučení z okruhu SPO. Částky životního minima, stanovení ŽM rodiny, částka ŽM osoby, částky ŽM nezaopatřeného dítěte, rozhodný věk dítěte. Činnost vykonávaná v ČR, v zahraničí, příjem z výdělečné činnosti. Vymezení nezaopatřenosti. Povinná školní docházka, studium na SŠ a VŠ, přerušení studia po dobu mateřské a rodičovské dovolené, seznam vzdělávacích institucí.

Přídavek na dítě. Příspěvek na bydlení. Rodičovský příspěvek. Porodné. Pohřebné: Podmínky nároku, výše dávek, výplata dávek.

Nárok na dávku a její výplatu. Výplata dávek: Vznik a zánik nároku na dávku a výplatu, písemný souhlas, prokázání příjmů, změna rozhodných skutečností, přechod nároku na dávku. Opakované x jednorázové dávky, zaokrouhlení dávky, způsob výplaty, příjemce – zvláštní příjemce.

Povinnost a odpovědnost osob, orgánů aj.: Oprávněná a společně posuzovaná osoba, nesplnění povinnosti, objektivní odpovědnost – RodP, přeplatek, státní orgány, fyzické a právnické osoby, mlčenlivost.

Kontrolní činnost, přestupky, správní delikty, organizace a řízení: Oprávnění orgánů SSP, přestupky, správní delikty, rozhodování o dávkách, řízení, nesvéprávnost, právo jednat od 16 let, účastníci řízení, rozhodnutí, oznámení, odvolání, námitka.

Termíny kurzů

16.04.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ludmila Novotná
mobil:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit


Adresa
Hotel Avanti, Střední 61, 602 00 Brno

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit

web: www.profesim.cz

Adresa
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Manerov 73, Bohdalice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)