OBCHODNÉ ROKOVANIA V INTERKULTÚRNOM PROSTREDÍ V ANGLICKOM JAZYKU

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rozšíriť slovnú zásobu o obchodnú terminológiu nevyhnutnú pre vedenie rokovaní o najčastejších formách hospodárskej spolupráce podnikov z rôznych kultúrnych prostredí. Prehĺbiť a rozvíjať teoretické poznatky o štruktúre obchodných rokovaní vedených v anglickom jazyku s dôrazom na rešpektovanie kultúrnych odlišností obchodných partnerov tak, aby sa tieto mohli použiť pri výučbe anglického jazyka s cieľom rozvíjať odborné, sociálne a interkultúrne komunikačné kompetencie už študentov stredných škôl a tiež ako vhodný základ pre ďalšie stupne vzdelávania.

Cílová skupina

Učitelia (kontinuálne vzdelávanie – aktualizačné vzdelávanie) 13 kreditov z toho 10 kreditov za rozsah vzdelávania + 3 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou Rozsah 50 hodín, z toho prezenčne 40 hodín a 10 hodín dištančne

Obsahová náplň

Viac informácií na https://euba.sk/sluzby/kontinualne-vzdelavanie-pre-ucitelov

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
PhDr. Eva Filusová
tel:
+421 2/672 951 *** Zobrazit

e-mail:
eva.filusova@... Zobrazit


Adresa
Dolnozemská cesta 1 , 852 35 Bratislava

Hodnocení kurzu

(hlasujte)