Změny v účetnictví a daních u příspěvkových organizací od 1. 1. 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2019. Výklad bude zaměřen na aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací. Dále bude pozornost věnována i okruhům, které při aplikaci v praxi mohou příspěvkovým organizacím činit potíže.

Cílová skupina

Určeno pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. pro zaměstnance a kontrolní pracovníky a jejich zřizovatele.

Obsahová náplň

Program semináře:

 • Předmětem semináře bude:
 • vykazování technického zhodnocení v účetních výkazech
 • závazky a pohledávky při vyúčtování zálohových plateb
 • prodej majetku v účetnictví vedeném v plném rozsahu a ve zjednodušeném rozsahu
 • kulturní předměty a ocenění sbírek a sbírkových předmětů
 • účtování o přijatých finančních a věcných darech
 • vztah ČÚS 703 Transfery a ČÚS 704 Fondy
 • aktuality týkající se Zákona o dani z příjmu
 • aktuality týkající se daně z přidané hodnoty např. přijetí služby ze zahraničí příspěvkovou organizací neplátcem
 • při výkladu účetních postupů bude vždy odkazováno na příslušné ustanovení obecně platného právního předpisu nebo zveřejněnou metodiku MF ČR
 • účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Termíny kurzů

26.02.2019

9.00 - 13.30 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)