Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zkušení lektoři vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Cílová skupina

Určeno pro vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku.

Obsahová náplň

Program semináře:

 • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017
 • základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel
 • pracovnělékařská služba – její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva – povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • vysílání zaměstnanců na pracovnělékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny)
 • nový institut pověřeného poskytovatele
 • co musí obsahovat žádost o prohlídku
 • jednotlivé druhy prohlídek, nová úprava výstupních prohlídek
 • nejčastější problémy v provádění lékařských prohlídek po novelách: hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • lékařské prohlídky pro práci v noci (změny)
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • problémy v posuzování zahraničních pracovníků
 • mladiství a žáci
 • lékařské posudky – výpis ze zdravotnické dokumentace
 • platnost a právní účinky posudku – opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním – nová možnost vzdát se opravného prostředku
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS) – dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • nejnovější překvapivá judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem
 • důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce – povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce – výpověď a převedení na jinou práci
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce – možné sankce (změny) postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
JUDr. Bořivoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Termíny kurzů

28.02.2019

9.00 - 14.30 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)