Archivnictví a spisová služba • jak nakládat s písemnostmi

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl: seminář je zaměřen na problematiku odborné správy dokumentů – spisové služby v organizaci. Je věnován praktickým otázkám postupu při evidenci, oběhu, ukládání a vyřazování analogových a digitálních dokumentů v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a vyhlášky.

Cílová skupina

Určen pro pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců.

Obsahová náplň

Program semináře:

  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 259/20012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
  • právní předpisy související, např. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • spisové řády a spisové a skartační plány – jejich tvorba
  • příjem – evidence – oběh – vyřizování – odesílání – ukládání digitálních i analogových dokumentů
  • datové zprávy
  • ukládání dokumentů ve spisovnách
  • vyřazování dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
  • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Mgr. Marie Tarantová

Termíny kurzů

19.03.2019

9.00 - 14.00 hod

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)