DPH pro příspěvkové organizace • od začátku

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl: seminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních. Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona, podle kterých daňové subjekty stanoví daň na vstupu a na výstupu a způsob, jak se promítají do daňového přiznání a na změny v oblasti DPH v roce 2018. Výklad bude směřován do základních principů a bude doplněn názornými příklady. Proto je seminář vhodný i pro nové plátce DPH nebo pro ty, co se jimi teprve stanou.

Cílová skupina

Určeno pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, které jsou plátci DPH, nebo pro ty, co se jimi teprve stanou.

Obsahová náplň

Program semináře:

 • členění plnění na výstupu na zdanitelná plnění a plnění osvobozená s/bez nároku na odpočet
 • systém uplatňování nároku na odpočet u přijatých plnění v návaznosti na jejich použití
 • použití a vypořádání zálohového a poměrového koeficientu
 • řešení při souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši (koeficient dle § 76) a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75
 • okamžik, ke kterému je plátce povinen daň přiznat
 • způsob prokazování nároku na odpočet, daňový doklad a údaje potřebné ke stanovení daně
 • systém reverse chargé a přenesení daňové povinnosti
 • ručení z titulu zaplacení na jiný než zveřejněný účet
 • povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH
 • daňové přiznání k DPH v roce 2018 a navazující kontrolní hlášení, záznamová evidence
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Lektor:
Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Termíny kurzů

12.03.2019

9.00 - 13.30 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)