Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Program poskytuje prohloubení a aktualizaci znalostí v oblasti postupu a rozhodování ve správním řízení, jako subsidiárně působící úpravy a základu pro správní řízení na jednotlivých úsecích výkonu veřejné správy.
Program poskytuje orientaci v úpravě správního řízení v jeho obecné podobě, a to v potřebných souvislostech úpravy druhé a třetí části správního řádu. Objasněna je podstata vztahu správního orgánu a účastníků řízení v tomto specifickém postupu, podmínky a požadavky na výkon pravomoci správního orgánu, včetně působnosti, obsahu a významu základních zásad činnosti správních orgánů, a jejich souvislost s principy dobré správy.
Objasněny jsou pojmy správní uvážení (diskreční pravomoc) a neurčité pojmy, se kterými se správní orgány v právní úpravě, a tedy také v rozhodovací činnosti často setkávají, a musí být schopny je identifikovat a správně aplikovat.
Hlavní důraz je kladen na základy a úpravu naplňování požadavku zákonnosti a správnosti rozhodnutí ve věci i rozhodnutí procesní povahy, a také řádného procesního postupu. Objasněna je problematika vad správního rozhodnutí, jakož i postupu jejich nápravy, problém nečinnosti správního orgánu, a také hlavních pochybení v procesním postupu, zejména z pohledu ochrany práv účastníka řízení.
Program vychází z platné právní úpravy, s využitím aktuální judikatury a metodiky.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program poskytuje prohloubení a aktualizaci znalostí v oblasti postupu a rozhodování ve správním řízení, jako subsidiárně působící úpravy a základu pro správní řízení na jednotlivých úsecích výkonu veřejné správy.
Program poskytuje orientaci v úpravě správního řízení v jeho obecné podobě, a to v potřebných souvislostech úpravy druhé a třetí části správního řádu. Objasněna je podstata vztahu správního orgánu a účastníků řízení v tomto specifickém postupu, podmínky a požadavky na výkon pravomoci správního orgánu, včetně působnosti, obsahu a významu základních zásad činnosti správních orgánů, a jejich souvislost s principy dobré správy.
Objasněny jsou pojmy správní uvážení (diskreční pravomoc) a neurčité pojmy, se kterými se správní orgány v právní úpravě, a tedy také v rozhodovací činnosti často setkávají, a musí být schopny je identifikovat a správně aplikovat.
Hlavní důraz je kladen na základy a úpravu naplňování požadavku zákonnosti a správnosti rozhodnutí ve věci i rozhodnutí procesní povahy, a také řádného procesního postupu. Objasněna je problematika vad správního rozhodnutí, jakož i postupu jejich nápravy, problém nečinnosti správního orgánu, a také hlavních pochybení v procesním postupu, zejména z pohledu ochrany práv účastníka řízení.
Program vychází z platné právní úpravy, s využitím aktuální judikatury a metodiky.

Termíny kurzů

06.06.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)