Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na současné otázky výkonu státní památkové péče. Věnuje se především výkladu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a to ve vztahu k ostatním relevantním právním předpisům – zejména zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, v aktuálním znění), nový občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb., vše ve vazbě na mezinárodní dokumenty (Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Benátská charta, Washingtonská charta, Budapešťská deklarace). Aktuality k datu konání semináře. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je zaměřen na současné otázky výkonu státní památkové péče. Věnuje se především výkladu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a to ve vztahu k ostatním relevantním právním předpisům – zejména zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, v aktuálním znění), nový občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb., vše ve vazbě na mezinárodní dokumenty (Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Benátská charta, Washingtonská charta, Budapešťská deklarace). Aktuality k datu konání semináře. Diskuse, dotazy.

Termíny kurzů

21.05.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)