Ochrana osobních údajů a GDPR • poznatky od doby účinnosti • příklady z praxe

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl: od 25. 5. 2018 byl zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů nahrazen přímo účinným Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). To přineslo daleko komplexněji pojatou ochranu osobních údajů a i některé významné nové povinnosti. Předpokladem úspěšné aplikace GDPR je jeho poznání a porozumění mu. Cílem semináře je získání nezbytných poznatků o GDPR, aby je následně účastník uměl v organizaci aplikovat a tím uvést zpracování osobních údajů do požadovaného souladu.

Cílová skupina

Určeno pro všechny osoby, které odpovídají za správné nastavení ochrany osobních údajů v organizaci, tj. pověřence pro ochranu osobních údajů, jednatele či jiné zástupce organizací, personalisty atd. Účastníci semináře obdrží podkladové materiály vypracované lektorem.

Obsahová náplň

Program semináře:

Výklad GDPR – poznatky od doby jeho účinnosti – včetně příkladů správné a nesprávné praxe

 • působnost
 • nejdůležitější definice
 • zásady zpracování osobních údajů
 • zákonnost zpracování – včetně aspektů souhlasu
 • povinnosti správce a zpracovatele
 • zabezpečení osobních údajů
 • ohlašování, resp. oznamování porušení zabezpečení
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • práva subjektu údajů
 • kodexy – osvědčení
 • dozorový úřad – ÚOOÚ
 • sankce za porušení
 • adaptační zákon – jeho účel a nejdůležitější ustanovení
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
JUDr. Jiří Žůrek

Termíny kurzů

29.03.2019

9.00 - 14.00 hod

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)