Cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu • zkušenosti z praxe

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zkušená lektorka vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Cílová skupina

Určeno pro hlavní účetní, samostatné účetní, auditory, daňové poradce, manažery, finanční ředitele, firemní bankéře, atd. – pro všechny, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví.

Obsahová náplň

Program semináře:

  • příklad z praxe (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu)
  • rozbor a analýza příkladu
  • otázky a odpovědi – kdo je povinen sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
  • přehled o peněžních tocích (ČÚS 023); struktura přehledu o peněžních tocích sestaveného nepřímou metodou – vazba mezi rozvahou, výkazem zisků a ztrát a přehledem o peněžních tocích – posluchačům budou na příkladech vysvětleny zásady platné pro správné sestavení tohoto přehledu (vyloučení výnosů, které nebyly v daném období příjmem, vyloučení nákladů, které nebyly v daném období výdajem, zachycení příjmů, které nebyly v daném období výnosem a zachycení výdajů, které nebyly vdaném období nákladem)
  • přehled o změnách vlastního kapitálu a návaznost na rozvahu a přílohu účetní závěrky – obsah a strukturu přehledu o změnách vlastního kapitálu si probereme na příkladu z interpretace Národní účetní rady
  • diskuze a odpovědi na dotazy

Lektor:
Ing. Jana Pilátová

Termíny kurzů

05.04.2019

9.00 - 14.00 hod

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)