Application of VAT in Czech Republic with reference to current CZ and EU legislative scope 2019 • Uplatňování DPH v kontextu novely 2019, výkladu GFŘ a Evropské judikatury

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl semináře: Uplatňování DPH aktuálně v kontextu novely ZDPH 2019 a důrazem na plátce z podnikatelského sektoru

/Goal of seminar/: Application of VAT focused on Czech VAT payers in line with current CZ and EU legislation with emphasize on commercial sector.

Cílová skupina

Cílová skupina: zahraniční finanční manažeři odpovědní za vedení účetních a daňových povinností dceřiných společností v ČR, finanční účetní

/Target audience/: Expatriate specialists and CFO of subsidiaries established in Czech Republic , financial accountants.

Obsahová náplň

Seminář bude veden v anglickém jazyce. Presentation will be kept in English.

Osnova semináře/ Seminar structure in main points:

 • Pojetí ZDPH, vztah se směrnicí k DPH
 • Scope of VAT act 235/2004 Coll., interaction with VAT EU directive
 • Osoby povinné k dani dle paragrafu 6, role při uplatňování daně
 • Persons recognized in VAT act – section 6
 • Povinnost přiznat daň v tuzemských transakcích – paragraf 20 – 22
 • Liability to charge the tax in domestic transactions /supply the goods and services/ – section 20, 20a, 21, 22 VAT act
 • Nárok na odpočet daně, paragraf 72 – 78, jeho změny po novele 2019
 • Qualifications for VAT deduction – section 72 – 78 VAT, changes in amendment 2019
 • Kontrolní hlášení po nálezu ÚS
 • Role of VAT control statement – section 101, interaction of Supreme Administration Court
 • Plnění osvobozená bez nároku na odpočet dle paragrafu 51 – 61
 • Exempted transactions without the right to deduction – section 51– 61
 • Osvobozená plnění s nárokem na odpočet dle paragrafu 64 – 71
 • Exempted transactions with the right to deduction – section 64 – 71
 • Intrakomunitární obchody – uskutečněná i přijatá ZP, paragrafy 24,25,26
 • Intracommunitary supplies and purchases of goods – section 24,25,26
 • Oprava základu daně – paragraf 42,43,44 a 74
 • Correction of taxable amount – section 42, 43, 44, 74
 • Zvláštní okruhy – nemovitosti, práce na movité věci, nájmy
 • Special areas – realties, work on movable asset, lease contracts
 • Novela ZDPh 2019 ve zkratce
 • Amendment of VAT act 2019 in short

Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil

Termíny kurzů

08.04.2019

9.00 - 14.00 hod

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)