Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Základní informace
 • Termín kurzů: 22.08.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 287 Kč (1 890 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1904690 - 1 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 190469A - 3 591 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190469B - 5 103 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190469C - 6 426 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku.

Cílová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů:

 • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů,
 • způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením,
 • technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,
 • účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán,
 • majetek účetně neodpisovaný.

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů:

 • definice hmotného a nehmotného majetku, podlimitní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
 • pořízení hmotného a nehmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena,
 • technické zhodnocení provedené na hmotném majetku,
 • daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů,
 • odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem,
 • odpisování hmotného majetku vloženého členskou obcí do dobrovolného svazku obcí,
 • majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním),
 • úprava režimu finančního leasingu,
 • výklad nehmotného majetku – definice, způsob daňového odpisování,
 • technické zhodnocení na nehmotném majetku,
 • vyřazení hmotného a nehmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného a nehmotného majetku, zmařené investice,
 • změny v limitaci daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného.

Poslední legislativní změny.

Diskuze, zodpovězení dotazů.

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Termíny kurzů

22.08.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)