Celní řízení po novele celního kodexu • vývozní operace • seminář navazuje na předcházející téma, kde jsme se zabývali primárně dovozními operacemi

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rok 2016 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a nový celní zákon. Tyto změny logicky vyvolaly také změny v DPH při vývozu a dovozu. Co se týče celního řízení samotného, došlo k výrazným změnám zejména u zjednodušených postupů. Nová legislativa nabízí mnohem víc zjednodušení, jejichž vrcholem je samoschvalování, kdy dovozce nebo vývozce realizuje celní řízení sám, bez přítomnosti celního úřadu včetně výpočtu celního dluhu a kontrol zákazů a omezení. Zpřísnila se však kritéria pro zájemce o tyto zjednodušené postupy. Seminář vám pomůže pochopit rozdíl mezi standardním celním řízením a celním řízením zjednodušeným. Probereme výhody jednotlivých zjednodušených postupů, ale i úskalí, což umožní firmě kvalifikovaně přenastavit firemní procesy a generovat logistické, časové, organizační, personální a v neposlední řadě také významné finanční úspory. Seminář navazuje na předcházející téma, kde jsme se zabývali primárně dovozními operacemi.

Cílová skupina

Určeno pro všechny, kteří se zabývají vývozem zboží a služeb a ostatní zájemce o tuto problematiku.

Obsahová náplň

Program dne:

  • Standardní celní řízení x zjednodušené celní řízení – Základní celní režimy při vývozu – vývoz, zpětný vývoz, pasivní zušlechťovací styk – Typy zákazů, omezení a kontrol při vývozu, opravy či zrušení celního prohlášení – Typy zjednodušených postupů – Doklady nezbytné pro celní řízení
  • Dopad celních procesů do oblasti DPH – mezinárodní obchodní operace – DPH při vývozu, daňové doklady při vývozu, podmínky pro uplatnění osvobození od DPH při vývozu – Třístranné obchody
  • Certifikace AEO (oprávněný hospodářský subjekt) a její význam a výhody pro exportéry a importéry po změnách v roce 2016
  • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Ing. Martina Jiříková

Termíny kurzů

08.04.2019

9.00 - 13.30 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
pí Valentová
tel:
+420 585 757 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 242 *** Zobrazit

e-mail:
valentova@... Zobrazit


Adresa
Palác Bohemia, Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
585 757 421 *** Zobrazit

e-mail:
seminare@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)