Výpočty ve mzdové účtárně v roce 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a dalšími povinnostmi s tím spojenými.

Cílová skupina

Určeno pro mzdové účetní.

Obsahová náplň

úvod do problematiky

základní pojmy – rozdíly mezi mzdou, platem, právní předpisy

 • kdo je odměňován mzdou, informace o výši mzdy
 • kdo je odměňován platem, informace o výši tarifního platu
 • právní předpisy o mzdě, platu
 • formy mzdy
 • co není mzdou, platem

zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou

 • minimální mzda od roku 2019 – § 111 Zákoníku práce
 • zaručená mzda – nejnižší úroveň zaručené mzdy – § 112 Zákoníku práce

zařazování zaměstnanců odměňovaných platem

 • tarifní plat a jeho určování – Katalog prací
 • způsoby zařazování zaměstnanců odměňovaných platem

společná ustanovení o mzdě, platu a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – § 141 – 143 Zákoníku práce

průměrný výdělek – formy určování průměrného výdělku, výpočet

 • rozhodné období
 • započitatelný příjem
 • pravděpodobný výdělek
 • hodinový a měsíční průměrný výdělek
 • zjištění průměrného výdělku za období, kdy je zaměstnanci zúčtován příjem za delší období než je období rozhodné – pololetní a roční prémie, 13. a 14. mzda, plat
 • průměrný výdělek pro zjištění náhrady za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnost způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • celá řada názorných ukázek příkladů

výpočty příplatkové nárokové složky ke mzdě, platu, odměna za pracovní pohotovost

 • příplatek za přesčas
 • příplatek za svátek
 • příplatek za sobotu a neděli
 • příplatek v noci
 • příplatek ve ztíženém pracovním prostředí
 • zvláštní příplatek
 • příplatek za vedení
 • příplatek za dělenou směnu
 • odměna za pracovní pohotovost
 • smluvní mzda sjednaná s přihlédnutím k práci přesčas

nenárokové složky ke mzdě

 • prémie, odměny
 • osobní příplatek, osobní ohodnocení

výpočet dovolené pro rok 2019 s výhledem na rok 2020

výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od 1.1.2019 a 1.7.2019

 • zrušení karenční doby
 • náhrady při překážkách v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance
 • výpočet náhrady za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
 • srážky ze mzdy pro rok 2019 – základní informace
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzů

15.04.2019

9.00 - 15.00 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)