Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Jaké předpisy se vztahují na zaměstnance a jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů (základní přehled).

Cílová skupina

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost, které se problematika týká.

Obsahová náplň

Jaké předpisy z pohledu cizineckého, pracovního, sociálního a daňového práva se aplikují na:

 • občany EU a jejich rodinné příslušníky
 • občany EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky
 • občany třetích zemí (smluvních a nesmluvních)
 • dopady Brexitu na občany Velké Británie

Související povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce

Sankce za neplnění povinností pro zaměstnavatele, ručení za sankce vyměřené dodavatelům pracovní síly

Sociální a zdravotní pojištění – kam platit pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

Evropská koordinační nařízení

 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
 • dopady Brexitu
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení – rozdílné povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů
 • zdanění příjmů zaměstnanců – daňových nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a povinnosti českých uživatelů pracovní síly – kdy musejí odvádět daň z příjmů pronajatých zaměstnanců
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu – speciální forma zdanění daňových nerezidentů
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců – práce jen v ČR, práce v ČR a v zahraničí, home office
 • stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
 • superhrubá mzda a povinné pojistné, nová pravidla pro zaměstnance podléhající předpisům sociálního zabezpečení v jiném členském státě EU, EHP nebo Švýcarsku
 • benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
 • odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezen
 • kdy může a kdy nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
 • novela směrnice o vysílání pracovníků – výrazné zpřísnění podmínek
 • notifikační povinnosti
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

Lektor:
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Termíny kurzů

16.04.2019

9.00 - 15.00 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)