Srovnání českého a slovenského zákoníku práce

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na srovnání českého a slovenského zákoníku práce a je tak určen především těm vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním, kteří zodpovídají za pracovněprávní vztahy a odměňování v obou těchto zemích, smyslem a účelem semináře je seznámit účastníky s klíčovými rozdíly v právních úpravách a upozornit na hlavní problémové oblasti.

Cílová skupina

Určen pro vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní.

Obsahová náplň

Zaměstnavatel a zaměstnanec, pracovněprávní vztahy

pracovní poměr

 • pracovní smlouva, jmenování
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • změny pracovního poměru
 • skončení pracovního poměru
 • dohoda o skončení pracovního poměru
 • výpověď z pracovního poměru
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • odstupné a odchodné

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o brigádnické práci studentů

pracovní doba a doba odpočinku

 • rozsah pracovní doby
 • dělené pracovní místo
 • rozvržení pracovní doby
 • doby odpočinku

odměňování za práci

 • za stejnou práci stejná odměna
 • minimální a zaručená mzda
 • sjednání, stanovení a určení mzdy
 • příplatky ke mzdě

cestovní náhrady

překážky v práci

 • důležité osobní překážky v práci
 • překážky v práci z důvodu obecného zájmu
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele

dovolená

 • péče o zaměstnance
 • pracovní podmínky zaměstnanců
 • odborný rozvoj zaměstnanců
 • pracovní podmínky zvláštních kategorií zaměstnanců

náhrada škody

 • povinnost zaměstnance nahradit škodu
 • povinnost zaměstnavatele nahradit škodu

společná ustanovení

 • povinnosti zaměstnanců
 • agenturní zaměstnávání
 • potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
 • práce z domova
 • doručování písemností
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Barbora Suchá

Termíny kurzů

17.04.2019

9.00 - 14.00 hod

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)