Kurz Technik požární ochrany a Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem kurzu je příprava na technika PO a OZO PO.Účastníci absolvují kurz v rozsahu 4 dnů, který je připravý k vykonání zkoušky nutné k získání Odborné způsobilosti v požární ochraně dle § 11 zákona č.133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zkouška je vykonávána před komisí jmenovanou Ministerstvem vnitra ČR a není součástí kurzu. Zkouška se koná po ukončení kurzu s časovou odmlkou určenou k osobnímu opakování znalostí získaných v době kurzu.

Obsahová náplň

V průběhu kurzu jeho absolventi získají potřebné znalosti k vykonání zkoušky v předepsaném rozsahu §22 vyhlášky MV ČR č.246 / 2001, ve znění pozdějších předpisů a to v těchto okruzích :

  • Předpisy o požární ochraně (právní technické předpisy včetně souvisejících
  • Požární bezpečnost staveb a technologií
  • Posuzování požárního nebezpečí
  • Základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
  • Fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchy, hašení a toxických účinků zplodin hoření
  • Základní taktiky hašení požárů
  • Základní funkce a vlastnosti požárně bezpečnostních zařízení včetně zajištění jejich kontrol provozuschopnosti a informace o jejich provádění

Místo konání Hodonín, Brno, Zlín

Typ a platnost osvědčení:
Osvědčení o absolvování kurzu

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Vendulka, Holečková
tel:
+420 515 159 *** Zobrazit

mobil:
+420 732 604 *** Zobrazit

e-mail:
vendulka.holeckova@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 515 159 *** Zobrazit

mobil:
+420 732 604 *** Zobrazit

e-mail:
helpdesk@... Zobrazit

web: www.firemniservis.cz

Adresa
Firemní ES&H servis s.r.o.
Janáčkova 26, Hodonín Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)