Nový daňový balíček účinný od 1. 4. 2019 • zásadní změny v daňových zákonech

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

27. března 2019 byl zveřejněn pod číslem 80/2019 ve Sbírce zákonů „daňový balíček“ pro rok 2019 účinný už od 1.4.2019!!! Ustanovení týkající se zákona o DPH – konkrétně poukazů a služeb poskytovaných v režimu MOSS jsou účinná okamžitě, tj. dnem vyhlášení!!! Přijďte se s nimi seznámit.

Cílová skupina

Určeno pro účetní a daňové pracovníky zabývající se problematikou DPH.

Obsahová náplň

Daňový balíček změn 2019:

 • Zákon o DPH – novela účinná od 1. 4. 2019 (část až od 1. 1. 2020 – přeřazení tepla a chladu do nižší sazby DPH):
 • Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic – více než 250 změn:
 • úpravy v předmětu daně (nový pojem: osoba, která jedná jako taková), úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost – zaměření na získání pravidelného příjmu a využití majetku k této činnosti
 • změny u digitálních služeb
 • uplatňování DPH v případě poukazů – nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz – POZOR! – nová pravidla pro uplatnění DPH platí již od 27. 3.!!!
 • zrušeno zaokrouhlování výše daně a omezeno uvádění haléřového vyrovnání v nulové sazbě DPH
 • zrušen výpočet daně pomocí koeficientů
 • nový pojem – obvyklá cena
 • nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku – rozšíření možnosti
 • novinky u režimu přenosu DP (pokud příjemce nejedná jako osoba povinná k dani)
 • úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
 • a mnoho dalších změn…
 • Zákon o daních z příjmu – novela účinná od roku 2019:
 • Úpravy na základě implementace evropských směrnic a IFRS 9:
 • omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
 • zdanění ovládaných zahraničních společností
 • zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickým pohonem a další
 • další navrhované změny – např. změny v oblasti vykazování výzkumu a vývoje
 • pro FO vrácení výdajových paušálů na původní výši (r. 2017) – platnost už pro rok 2019

Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku:

 • Zákon o hazardních hrách
 • Insolvenční zákon
 • Celní zákon
 • Daňový řád (bylo schváleno zneužívací pravidlo – využití daní k daňovému plánování)
 • Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
 • Zákon o Finanční správě ČR
 • Zákon o Celní správě ČR

Již přijaté změny v zákonech: změny v zákoně o DPH, v zákoníku práce a další

 • Zákon o evidenci tržeb – pravděpodobná účinnost až od 1. 1. 2020

Novela zákona vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017, účinnost během roku 2019:

 • vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery ap.
 • změny v oblasti pověření k evidování tržby
 • zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200 000 Kč – podmínky
 • další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb (např. telekomunikační služby)
 • nový pojem blok účtenek
 • DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo
 • spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Ing. Dana Vankeová

Termíny kurzů

07.06.2019

9.00 - 14.00 hod

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
pí Valentová
mobil:
+420 724 242 *** Zobrazit

e-mail:
valentova@... Zobrazit


Adresa
SANIT, s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
585 757 421 *** Zobrazit

e-mail:
seminare@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)