Ostrava - Mariánské Hory

Základy podnikání

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rekvalifikační kurz je určen všem, kteří si chtějí založit živnost, začít podnikat a neví, jak na to. V rámci výuky budete připraveni na začátky vlastní podnikatelské činnosti včetně vytvoření vlastního business plánu. Vyučujícími jsou pouze odborníci z podnikatelské sféry.

Účastněte se rekvalifikačního kurzu a začněte bez obav podnikat!

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat znalosti z oblasti administrativy, právních procesů, z daňových, účetních, marketingových a ekonomických oblastí a organizační informace pro vlastní podnikatelskou činnost. Je vhodný také pro ty, kteří již podnikají a chtějí rozšířit své dosavadní vědomosti.

Profil absolventa: Absolvent rekvalifikačního kurzu je schopen samostatně a rychle zahájit podnikatelskou činnost. Pokud již podniká, rozšíří si své znalosti a zkušenosti z podnikatelského prostředí o důležité právní, daňové, účetní, marketingové, ekonomické a organizační informace. Jednoduše, přehledně a uceleně. Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu umí nejen založit, ale i efektivně vést vlastní, malou firmu. Absolvent toho kurzu zná základy podnikatelské činnosti, orientuje se v daňové a účetní problematice, obchodu, managementu a marketingu. Absolvent umí zpracovat vlastní podnikatelský záměr. Absolvent ví, kde a jak si opatřit finance k nastartování svého podnikání. Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu chce začít podnikat. Absolvent totiž ví, jak na to a neobává se toho. Protože při výuce lektoři kladli důraz především na svou dlouholetou praxi v podnikatelské sféře.

Rozsah: 120 vyučovacích hodin + závěrečná zkouška Výstupní doklad: Celostátně platné osvědčení s názvem: „Základy podnikání“ Akreditace: MSMT-6208/2019–1/85

Cílová skupina

Veřejnost, budoucí podnikatelé

Obsahová náplň

 1. Legislativa (orientace v zákonech)
 2. Základy finanční gramotnosti (principy tržního hospodářství, ceny, inflace, finanční produkty, práva spotřebitele)
 3. Daňový systém v ČR (daňová soustava ČR, správa daní, daň z příjmů PO a FO, DPH, spotřební daně, sociální pojištění)
 4. Podnikatelský plán (náležitosti podnikatelského záměru, tvorba podnikatelského plánu)
 5. Živnost (zřízení ŽO, podmínky, práva a povinnosti, podmínky provozování, registrace)
 6. Zdroje financování (financování, portál MPSV, úvěr, dotace)
 7. Základy marketingu (marketingový výzkum, marketingový mix, reklama, marketingové strategie)
 8. Základy účetnictví (účetnictví a daňová evidence, peněžní deníky, účetní a daňové doklady, evidence příjmů a výdajů, majetku a závazků, vedení skladové evidence, inventarizace, archivace)
 9. Daňové minimum (uznatelné a neuznatelné náklady, daňová optimalizace, DPH, zákonná povinnost, náležitosti daňových dokladů)
 10. Základy mzdového účetnictví (mzdy, OSSZ, FÚ, DPP, DPČ, pracovní smlouva, personální minimum, BOZP a PO)
 11. Základy obchodování (právní minimum pro OSVČ, dodavatelsko-odběratelské vztahy, objednávka, dodací list, reklamace)

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

14.07.2020 - 17.08.2020

Výuka: Po-Pá (8:00-12:00)

Přihlásit se
30.09.2020 - 27.11.2020

Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30)

Přihlásit se
02.10.2020 - 15.01.2021

Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)

Přihlásit se
20.11.2020 - 12.03.2021

Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)

Přihlásit se
23.11.2020 - 03.02.2021

Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30)

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)